Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 1 trên VnDoc.com. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 trực tuyến với đầy đủ các môn cho các em ôn tập và trực tiếp làm bài. Thông qua các bài test trực tuyến này, các em học sinh sẽ biết được khả năng kiến thức của mình tới đâu để có kế hoạch ôn tập tốt hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1: Số 74 được đọc là:
 • Câu 2: Số lớn nhất trong các số 63, 49, 92, 35 là:
 • Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 16 … 19 là:
 • Câu 4: Một tuần lễ có bao nhiêu ngày?
 • Câu 5: Viết thành số: Ba mươi hai:
 • Câu 6: Kết quả của phép tính 26 + 72 là:
 • Câu 7: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  Đề ôn thi học kì 2 môn toán lớp 1

 • Câu 8: Có bao nhiêu số từ 15 đến 25:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Đặt rồi tính
 • a, 35 + 4 =
  39
 • b, 27 + 40 =
  67
 • c, 57 - 25 =
  32
 • d, 90 - 70 =
  20
 • Bài 2: Xếp các số 15, 42, 39, 84, 10 theo thứ tự:
 • a, Từ bé đến lớn
  Điền các số cách nhau bằng dấu phẩy
  10, 15, 39, 42, 84
 • b, Từ lớn đến bé
  84, 42, 39, 15, 10
 • Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm
 • a, 24 + 35 … 53 - 40
 • b, 39cm - 21cm … 68cm - 42cm
 • Bài 4: Buổi sáng bố bán được hai chục quả cam, buổi chiều bố bán được 15 quả cam. Hỏi bố bán được tất cả bao nhiêu quả cam?

  Bố bán được tất cả ............. quả cam

  35

  Bố bán được tất cả số cam là:

  20 + 15 = 35 (quả cam)

  Đáp số: 35 quả cam

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 424
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 1 Xem thêm