Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 môn Sử 7 năm 2020

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020. Đây là đề kiểm tra trực tuyến môn Lịch sử lớp 7 với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập học kì lớp 7, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn. Thông qua bộ đề thi học kì 2 lớp 7 online, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020.

Tham khảo thêm:

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2019 - 2020 - Đề 2

 • Câu 1: Ở Đàng trong chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận - Quảng để:
 • Câu 2: Ở các thế kỷ XVI – XVII, tư tưởng, tôn giáo nào vẫn được chính quyền đề cao?
 • Câu 3. Nơi Nguyễn Huệ đã chọn làm trận địa đánh quân xâm lược Xiêm là:
 • Câu 4. Trong 5 ngày đêm, Quang Trung đã quét sạch ……quân Thanh.
 • Câu 5: Vua Quang Trung dung chữ gì để làm chữ viết chính thức cho đất nước?
 • Câu 6. Để khôi phục nền kinh tế nông nghiệp, vua Quang Trung đã ban hành:
 • Câu 7. Năm 1815, nhà Nguyễn đã ban hành luật
 • Câu 8. Điền vào chỗ chấm:

  Dưới thời Nguyễn ,nước ta chia làm …………….

 • Câu 9: Nối thời gian cột A với sự kiện cột B sao cho phù hợp.

  Cột A

  Ghép nối

  Cột B

  1. Hạ thành Quy Nhơn

  1 với…

  2 với…

  3 với…

  4 với…

  A. 1777.

  2. Lật đỗ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong

  B. 1773.

  3. Đánh tan quân xâm lược Xiêm

  C. 1789.

  4. Đánh tan quân xâm lược Thanh

  D. 1785.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 365
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm