Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ khoa học - Ngữ văn 12

Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ khoa học có đáp án do VnDoc biên soạn, giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học và kỹ năng làm bài trắc nghiệm Văn 12 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 12

VnDoc mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo loạt bài Trắc nghiệm Ngữ văn 12 có đáp án được xây dựng theo chương trình học SGK môn Ngữ văn 12, hỗ trợ quá trình tìm hiểu bài học đạt kết quả tốt, chuẩn bị cho các bài kiểm tra lớp 12 sắp tới.

 • Câu 1: Nghĩa nào sau đây của từ sóng được dùng trong phong cách ngôn ngữ khoa học?
 • Câu 2: Nghĩa nào sau đây của từ nước được dùng trong phong cách ngôn ngữ khoa học?
 • Câu 3: Loại văn bản nào sau đây không thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học?
 • Câu 4: Đặc điểm nào có trong thuật ngữ khoa học?
 • Câu 5: Kiểu câu nào sau đây thường dùng trong phong cách ngôn ngữ khoa học?
 • Câu 6: Thuật ngữ khoa học là:
 • Câu 7: Phong cách khoa học khác phong cách nghệ thuật ở chỗ:
 • Câu 8: Văn bản nào sau đây không được xếp vào loại văn bản giáo khoa
 • Câu 9: Đặc trưng nào sau đây không thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học?
 • Câu 10: Những phương tiện từ ngữ nào không được dùng trong văn bản khoa học?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 426
Sắp xếp theo

Môn Ngữ Văn lớp 12

Xem thêm