Trắc nghiệm Câu so sánh trong Tiếng Anh

Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Câu so sánh - Comparison

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Câu so sánh Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm 20 câu hỏi khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về các câu trúc câu so sánh như: Câu so sánh hơn, câu so sánh ngang bằng, câu so sánh kép,... Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả!

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

 • 1. Marie is not ___ intelligent ____ her sister.
 • 2. This film is _____ interesting than that film.
 • 3. No one in my class is ___ beautiful ____ her.
 • 4. Write a report first. It's more important ____ your other work.
 • 5. His job is ______ important than his friends.
 • 6. He plays the guitar ___ well as my brother.
 • 7. Our team didn't play _________ I expected.
 • 8. The little boy spoke English _______ his brother.
 • 9. Tom reads ________ than his sister.
 • 10. The teacher speaks English __________ we do.
 • 11. The more cars people produce, _____ cheaper they are.
 • 12. Is her health getting ________ and ________?
 • 13. _______ we eat, the fatter we become.
 • 14. The test becomes ______ and ___________.
 • 15. His health is getting _______ and ___________.
 • 16. The more paper we save, ___________ preserved.
 • 17. The more polluted air we breathe, __________ we get.
 • 18. The more we study, the _______ we are.
 • 19. The more I tried my best to help her, __________ she became.
 • 20. “What's your thought of her presence here?” - “The longer she stays, _______ I dislike her.”
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm