Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án (Phần 7)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án (Phần 7) với nhiều câu hỏi bổ ích được biên soạn kỹ lưỡng nhằm giúp học sinh không chỉ ôn lại, nắm vững kiến thức trọng tâm đã được học mà còn mở rộng vốn hiểu biết của bản thân. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án (Phần 6)

 • 1
  Ngành kinh tế chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Đông là gì?
 • 2
  Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là chữ gì?
 • 3
  Vị vua nào cho lập "Văn miếu " ở kinh đô thăng long, "đắp tượng khổng tử", Chu Công, vẽ 72 vì hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng thái tử đến học " vào năm 1070?
 • 4
  Ở Việt Nam Phật giáo và Đạo giáo suy yếu dần vào thời gian nào
 • 5
  Từ thời Bắc thuộc hai tôn giáo lớn đã được truyền bá vào nước ta, từng bước hoà nhập vào cuộc sống của nhân dân. Đó là hai tôn giáo nào?
 • 6
  Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất ở nước ta vào thời kì nào?
 • 7
  Thời Bắc thuộc, hệ tư tưởng và tôn giáo nào được du nhập vào nước ta?
 • 8
  Chiến thắng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sơn là trận nào?
 • 9
  Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian nào?
 • 10
  Ai là nhà quân sư thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tướng lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông - Nguyên giành thắng lợi về cho tổ quốc?
 • 11
  Nước Đại Việt phải đương đầu với một số cuộc thử lửa chống quân Mông - Nguyên diễn ra bao nhiêu năm?
 • 12
  Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên?
 • 13
  Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, ai là người thực hiện nghệ tuật "Tiên phát chế nhân"
 • 14
  Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống vào những năm 1075 - 1077?
 • 15
  Nhà Tống đã giải quyết những khó khăn giữa thế kỉ XI như thế nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm