Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 14

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

VnDoc xin gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 14 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao.

 • 1
  Cuộc Duy Tân của Minh Trị Thiên Hòang diễn ra năm nào?
 • 2
  Quốc Tế thứ Nhất thành lập ở
 • 3
  Nhân dân Trung Quốc chống Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện năm nào
 • 4
  Cách mạng Hà Lan lật đổ đế quốc nào?
 • 5
  Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc
 • 6
  Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trong lịch sử là cuộc cách mạng nào?
 • 7
  Sự kiện nào kết thúc thời kì lịch sử thế giới cận đại?
 • 8
  Trong các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu cuộc cách mạng nào triệt để nhất?
 • 9
  Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?
 • 10
  Cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nào?
 • 11
  Trong các thế kỉ XVII - XIX có khoảng bao nhiêu cuộc khởi nghĩa của nô lệ da đen ở Bắc Mĩ?
 • 12
  Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 253
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm