Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 25

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 25 với nội dung được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Lịch sử 8 trong chương trình học.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 24 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

 • 1

  Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, việc đầu tiên thực dân Pháp đã làm gì?

 • 2

  Ngày 20 - 11 - 1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?

 • 3

  Trước những hành động của Pháp, triều đình Huế thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào?

 • 4

  Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc?

 • 5

  Thực dân Pháp nổ súng đánh vào thành Hà Nội lần thứ nhất vào thời gian nào?

 • 6

  Ai là Tổng đốc thành Hà nội vào năm 1873?

 • 7

  Trong vòng chưa đầy một tháng sau khi chiếm Hà Nội , Pháp cho quân chiếm các tỉnh nào?

 • 8

  Vì sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

 • 9

  Trận đánh gãy được tiếng vang lớn nhất năm 1873 ở Bắc Kì là trận nào?

 • 10

  Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất có ý gì?

 • 11

  Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày tháng năm nào?

 • 12

  Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế thiết lập bản Hiệp ước 1874?

 • 13

  Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là gì?

 • 14

  “Dập dìu trống đánh cờ Xiêu/Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”. Đó là khẩu lệnh đã nêu trong cuộc khởi nghĩa nào?

 • 15

  Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai?

 • 16

  Khi Pháp kéo quân ra Hà Nội lần thứ hai, ai là người trấn thủ thành Hà Nội?

 • 17

  Thực dân Pháp tấn công Hà Nội lần thứ hai vào thời gian nào?

 • 18

  Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là ai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 3.432
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm