Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước là tài liệu hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sinh cũng như làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh 6 khác nhau nhằm đạt kết quả cao trong học tập.

 • 1
  Bộ phận nào của thực vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giữ nước?
 • 2
  Loại cây nào dưới đây thường được trồng ven bờ biển để chắn gió và bão cát?
 • 3
  Thực vật giúp hạn chế xói mòn thông qua cơ chế nào?
 • 4
  Thực vật có vai trò nào dưới đây?
 • 5
  Ở vùng núi, hiện tượng ngập lụt xảy ra sau mưa là do nguyên nhân nào dưới đây?
 • 6
  Vì sao những nơi trống trải, không có thực vật sinh sống lại hay xảy ra hạn hán?
 • 7
  Nguồn nước nào dưới đây đóng vai trò chủ chốt trong đời sống sinh hoạt của con người?
 • 8
  Cho các thành phần sau:
  1. Tán lá
  2. Rễ cây
  3. Lớp thảm mục
  4. Thân cây
  Thành phần nào có khả năng làm cản trở dòng chảy của nước mưa?
 • 9
  Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Ở nước ta, mỗi năm 1 ha đất trống bị thất thoát khoảng … tấn đất bề mặt do hiện tượng xói mòn, rửa trôi.
 • 10
  Loại cây nào dưới đây không được trồng để chắn gió?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 278
Sắp xếp theo

Sinh học 6

Xem thêm