Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, giúp học sinh củng cố lý thuyết và rèn luyện nâng cao thành tích học tập môn Sinh.

 • 1
  Khi đặt một mảnh lá vào đất ẩm trong điều kiện nhiệt độ, ánh sáng phù hợp thì lá của cây nào dưới đây có thể mọc ra những cây non?
 • 2
  Cây nào dưới đây không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
 • 3
  Cây nào dưới đây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ?
 • 4
  Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng gì?
 • 5
  Cây nào dưới đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên khác với những cây còn lại?
 • 6
  Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản sinh dưỡng?
 • 7
  Khi diệt cỏ dại, chúng ta cần lưu ý điều gì? Vì sao?
 • 8
  Cây rau má sinh sản sinh dưỡng bằng
 • 9
  Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật đều có khả năng sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ?
 • 10
  Phát biểu nào sau đây là đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 189
Sắp xếp theo

Sinh học 6

Xem thêm