Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp do VnDoc sưu tầm và biên soạn, giúp học sinh có thêm tài liệu tự học tại nhà nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sinh.

 • 1
  Cây nào dưới đây là cây ưa sáng?
 • 2
  Cây nào dưới đây thường sống dưới bóng các cây khác?
 • 3
  Trong cơ thể thực vật, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng?
 • 4

  Nhiệt độ thích hợp nhất cho quá trình quang hợp của cây xanh là bao nhiêu?

 • 5
  Tại sao trong sản xuất nông nghiệp, muốn cây cho năng suất cao thì chúng ta không nên trồng với mật độ quá dày?
 • 6
  Loại thực phẩm nào dưới đây được tạo ra nhờ hoạt động quang hợp của cây xanh?
  1. Xúc xích
  2. Khoai tây
  3. Cà rốt
  4. Hạt sen
  5. Ngô
  6. Nấm hương
 • 7
  Quang hợp ở cây xanh có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người và động vật?
 • 8
  Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Hằng năm, giới Thực vật trên Trái Đất chế tạo ra khoảng … tỉ tấn chất hữu cơ.
 • 9
  Trong các yếu tố dưới đây, có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh?
  1. Ánh sáng
  2. Nhiệt độ
  3. Nước
  4. Hàm lượng khí cacbônic
 • 10
  Nhóm nào dưới đây gồm những cây ưa bóng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 193
Sắp xếp theo

Sinh học 6

Xem thêm