Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 23: Cây hô hấp không

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 23: Cây hô hấp không với các câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài học, giúp học sinh ôn luyện và nâng cao thành tích môn Sinh.

 • 1
  Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày?
 • 2
  Nhóm nào dưới đây gồm những bộ phận của cây xanh xảy ra quá trình hô hấp?
 • 3
  Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp ở cây xanh?
 • 4
  Trong các bộ phận ở cây xanh, quá trình hô hấp ở bộ phận nào gặp phải nhiều cản trở nhất?
 • 5
  Việc làm nào dưới đây giúp cho quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra thuận lợi hơn?
 • 6
  Ở đối tượng nào dưới đây, hoạt động hô hấp diễn ra mạnh mẽ nhất?
 • 7
  Sản phẩm của quá trình quang hợp bao gồm:
 • 8
  Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật chính là nguyên liệu của quá trình
 • 9
  Vì sao chúng ta không nên đặt nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
 • 10
  Chất nào dưới đây là nguyên liệu hô hấp ở thực vật?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 303
Sắp xếp theo

Sinh học 6

Xem thêm