Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với các câu hỏi trắc nghiệm Sinh được xây dựng từ nội dung chính bài học giúp học sinh củng cố và ôn luyện nâng cao thành tích môn Sinh.

 • 1
  Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng
 • 2
  Lượng nước thoát ra từ tất cả thực vật trên Trái Đất trung bình mỗi năm là
 • 3
  Thoát hơi nước ở lá có vai trò nào dưới đây?
 • 4
  Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ trong điều kiện nào sau đây?
 • 5
  Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường làm gì?
 • 6
  Quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở bộ phận nào của cây?
 • 7
  Ở thực vật, thoát hơi nước thường diễn ra chủ yếu ở
 • 8
  Ở cây nào dưới đây, thoát hơi nước chỉ diễn ra ở mặt trên của lá?
 • 9
  Phần lớn nước thất thoát ra ngoài môi trường qua bộ phận nào của lá?
 • 10
  Cây nào dưới đây thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 227
Sắp xếp theo

Sinh học 6

Xem thêm