Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật, với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học, nhằm hỗ trợ quá trình học sinh tự củng cố ôn luyện lý thuyết tại nhà giúp nâng cao thành tích môn Sinh lớp 6.

 • 1
  Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở điều nào sau đây?
 • 2
  Ở nước ta có khoảng bao nhiêu loài thực vật có mạch?
 • 3
  Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm tính đa dạng của thực vật là gì?
 • 4
  Cây nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật quý hiếm ở nước ta?
 • 5
  Loại cây nào dưới đây được dùng để làm thuốc?
 • 6
  Biện pháp nào sau đây giúp bảo vệ sự đa dạng của thực vật?

  1. Ngăn chặn phá rừng, hạn chế việc khai thác bừa bãi thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.
  2. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm đặc biệt.
  3. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn Quốc gia,… để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.
  4. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.
 • 7
  Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật quý hiếm?
 • 8
  Vườn Quốc gia nào dưới đây nằm ở miền Nam của nước ta?
 • 9
  Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Các nhà thực vật học nước ta đã thống kê được trên … loài thực vật quý hiếm ở Việt Nam.
 • 10
  Củ tam thất có tác dụng nào dưới đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 357
Sắp xếp theo

Sinh học 6

Xem thêm