Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 41: Chim bồ câu

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 41: Chim bồ câu do VnDoc sưu tầm và biên soạn giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học trong quá trình học tập, ôn luyện tại nhà nhằm đạt kết quả cao môn Sinh học.

 • 1
  Hình dạng thân của chim bồ câu hình thoi có ý nghĩa như thế nào?
 • 2
  Ở chim bồ câu, tuyến ngoại tiết nào có vai trò giúp chim có bộ lông mượt và không thấm nước?
 • 3
  Phát biểu nào sau đây về chim bồ câu là sai?
 • 4
  Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về sự sinh sản ở chim bồ câu?
 • 5
  Đặc điểm nào dưới đây có ở các loại chim bay theo kiểu bay lượn?
 • 6
  Lông ống ở chim bồ câu có vai trò gì?
 • 7
  Điển từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
  Mỗi lứa chim bồ câu đẻ …(1)…, trứng chim được bao bọc bởi …(2)… .
 • 8
  Cấu tạo của chi sau của chim bồ câu gồm
 • 9
  Đuôi ở chim bồ câu có vai trò gì?
 • 10
  Trong các loại chim sau, loài chim nào điển hình cho kiểu bay lượn?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm