Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7

Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung lý thuyết trọng tâm bài học, giúp học sinh ôn luyện và học tập nâng cao thành tích học môn Sinh.

 • 1
  Ngoài vai trò dự trữ khí cho hô hấp, hệ thống túi khí ở chim bồ câu có vai trò gì?
 • 2
  Khi chim đâu, hoạt động hô hấp được thực hiện nhờ
 • 3
  Trong hệ bài tiết của chim bồ câu thì cơ quan nào bị tiêu giảm?
 • 4
  Phát biểu nào dưới đây về hệ thần kinh và giác quan của chim bồ câu là sai?
 • 5
  Số túi khí trong hệ thống túi khí của chim bồ câu là
 • 6
  Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
  Ở chim bồ câu, tim có …(1)…, gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu …(2)… và nửa phải chứa máu …(3)….
 • 7
  Sự tiêu giảm, thiếu hụt một số bộ phận trên cơ thể có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chim bồ câu?
 • 8
  Phát biểu nào dưới đây về chim bồ câu là đúng?
 • 9
  Diều ở chim bồ câu có vai trò gì?
  1. Dự trữ thức ăn. 2. Tiết sữa diều nuôi chim non. 3. Làm thức ăn mềm ra. 4. Là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.
  Số ý đúng là
 • 10
  Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận sau
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm