Trắc nghiệm thành ngữ tiếng Anh số 1

Ngữ pháp Tiếng Anh: Thành ngữ - Idioms

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập chuyên đề Thành ngữ trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp ban đọc ôn tập lại cách dùng của những Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng. 

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

 • Điền phần còn lại của các thành ngữ, cụm từ sau:
 • 1. Don't count your chickens...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 2. Jack of all trades...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 3. A stitch in time...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 4. When in Rome...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 5. Speak of the devil...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 6. When the cat's away...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 7. Fools rush in...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 8. Better the devil you know...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 9. Needs must...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • 10. Accidents will happen...
  Học tiếng Anh qua các thành ngữ
 • Sau khi làm xong 10 câu hỏi trên, hãy ghép hai cột sau đây với nhau để khám phá ý nghĩa thú vị của các thành ngữ tiếng Anh này.
  Học tiếng Anh
 • 1.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  D
 • 2.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  F
 • 3.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  E
 • 4.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  I
 • 5.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  A
 • 6.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  G
 • 7.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  H
 • 8.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  B
 • 9.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  J
 • 10.
  Điền một chữ cái trong số các chữ cái từ A đến J
  C
 • Sau đây là 20 cặp thành ngữ Anh - Việt dễ nhớ mà các bạn có thể tham khảo để là giàu vốn thành ngữ tiếng Anh của mình.
  Thành ngứ tiếng Anh
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 903
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm