Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2: Playtime!

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Family and Friend 2 Bài 1 Playtime có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 2 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức đã học trong Bài 2.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 2 khác:

 • Chọn từ Tiếng Anh phù hợp với những bức tranh dưới đây.
 • 1.
  English 2 Unit 2
 • 2.
  English 2 Unit 2
 • 3.
  English 2 Unit 2
 • 4.
  English 2 Unit 2
 • 5.
  English 2 Unit 2
 • Điền từ Tiếng Anh chỉ màu sắc phù hợp vào chỗ trống.
 • 1. It is a _ _ _ _ hat.
  English 2 Unit 2
  blue
 • 2. It is an _ _ _ _ _ _ kite.
  English 2 Unit 2
  yellow
 • 3. It is my _ _ _ _ _ _ car.
  English 2 Unit 2
  orange
 • 4. It is _ _ _ _ _ _ crayon.
  English 2 Unit 2
  purple
 • 5. It is your _ _ _ _ teddy bear.
  English 2 Unit 2
  pink
 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
 • 1. ____ this your teddy bear?
 • 2. Is this your bag? - ____, it isn't.
 • 3. Is that your pencil case? - _____, it is.
 • 4. What _____ your favorite color? - It ______ color blue.
 • 5. What is your favorite _____? - It is my purple doll.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 6.587
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm