Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 22

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 22 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao thành tích học cùng với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau.

 • 1

  Một hạt mang điện chuyển động trên một mặt phẳng (P) vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có

 • 2

  Một electron được bắn vào trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Quỹ đạo của electron trong từ trường là

 • 3

  Một hạt mang điện có điện tích q, chuyển động với tốc độ không đổi v trong một từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn B. Cho biết mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với các đường sức từ trường. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có độ lớn được tính bằng biểu thức:

 • 4

  Một hạt mang điện chuyển động trong một từ trường đều. Hình vẽ nào trong hình 22.1 biểu diễn đúng mối quan hệ giữa vecto lực Lo-ren-xơ với vecto vận tốc của hạt mang điện và vecto cảm ứng từ?

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 5
  Khi một electron được bắn vào một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Đại lượng của electron không thay đổi theo thời gian là
 • 6

  Một electron (điện tích –e = -11,6.10-19 C) bay vào trong một điện trường đều theo hướng hợp với hướng của từ trường góc 300. Cảm ứng từ của từ trường B = 0,8T. Biết lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron có độ lớn f = 48.10-5N. Vận tốc của electron có độ lớn là

 • 7

  Một electron (điện tích –e) và một hạt nhân heli (điện tích +2e) chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ, vận tốc của hạt electron lớn hơn vận tốc của hạt heli 6.105m/s. Biết tỉ số độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt electron và hạt heli là: fe:fh = 4:3. Vận tốc của hạt electron có độ lớn là

 • 8

  Có 4 hạt lần lượt là electron (điện tích –e; khối lượng me), proton (điện tích +e; khối lượng mp = 1.836me), notron (không mang điện, khối lượng mn = mp) và hạt nhân heli (điện tích +2e, khối lượng mHe = 4mp) bay qua một vùng có từ tròng đều với cùng một vận tốc theo phương vuông góc với các đường sức từ. Giả thiết chỉ có lực Lo-ren-xơ tác dụng lên các hạt. Sau cùng một thời gian, hạt bị lệch khỏi phương ban đầu nhiều nhất là

 • 9

  Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu?

 • 10

  Hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường \underset{B}{\rightarrow} thì

 • 11
  Phát biểu nào sau đây là khi nói về lực Lo-ren-xơ:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 143
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm