Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 9

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 9 tài liệu không chỉ giúp học sinh củng cố lại nội dung trọng tâm của bài học, mà còn làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm Lý 11 khác nhau trong chương trình học lớp 11.

 • 1

  Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động , điện trở ngang r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng rên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là:

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 2

  Tìm phát biểu sai

 • 3

  Đối với mạch điện kín , thì hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức:

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 4

  Cho mạch điện kín, nguồn điện có điền trở bằng 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω , bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

 • 5

  Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 𝛏, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I được xác định bằng công thức:

 • 6

  Cho mạch điện như hình 9.1, biết R=r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • Dùng dữ liệu sau để trả lời các câu 7, 8, 9, 10

  Cho mạch điện như hình 9.2, bỏ qau điện trở các đoạn dây nói. Biết R1=3Ω , R2=6Ω , R3=1Ω , 𝛏=6V, r=1Ω

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Câu 7: Cường độ dòng điện qua mạch chính là

 • 8
  Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện là
 • 9
  Công suất của nguồn điện là
 • 10
  Hiệu suất của nguồn điện là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 352
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm