Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 9 (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 9 (Tiết 2) với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết và ôn luyện nâng cao.

 • Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 11, 12, 13 Cho mạch điện như hình 9.3, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, 𝛏=3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối.
  Hiệu điện thế giữa hai đầu diện trở R3 bằng
 • 2
  Công suất mạch ngoài là
 • 3
  Hiệu suất của nguồn điện bằng
 • 4
  Một nguồn điện có suất điện động 3V, điện trở trong 2Ω. Mắc song song vào hai cực của nguồn này hai bóng đèn giống hệ nhau có điện trở là 6Ω. Công suất tiêu thụ mỗi bóng đèn là
 • 5
  Cho mạch điện như hình 9.4, trong đó nguồn điện có suất điện động 𝛏=6V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R1 = R2 = 30Ω, R3 = 7,5Ω. Công suất tiêu thụ trên R3 là
 • 6

  Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở R = 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện động của nguồn điện và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt bằng:

 • 7

  Mắc một điện trở 14Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là r = 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8,4V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện là

 • 8
  Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4Ω thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I1 = 1,2A. Nếu mắc them một điện trở R2 = 2Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng
 • 9
  Biết rằng điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3Ω đến R2 = 10,5Ω thì hiệu suất của nguồn điện tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện bằng
 • 10

  Trong một mạch điện kín gốm nguồn điện có suất điện động 𝛏, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN, cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nhiệt lượng toả ra trên toàn mạch trong khoảng thời gian t là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 145
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm