Trắc nghiệm môn Sinh học 8 bài 57

VnDoc xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Câu 1: Hoocmôn nào dưới đây do phần tủy tuyến trên thận tiết ra?

A. Norađrênalin B. Cooctizôn C. Canxitônin D. Tirôxin

Câu 2: Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?

A. Insulin và canxitônin

B. Ôxitôxin và tirôxin

C. Insulin và glucagôn

D. Insulin và tirôxin

Câu 3: Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào nào?

A. Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết insulin.

B. Tế bào tiết glyceril và tế bào tiết insulin.

C. Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết glucozo.

D. Tế bào tiết glucozo và tế bào tiết insulin.

Câu 4: Vỏ tuyến trên thận được chia ra làm 3 lớp, đó là 3 lớp nào?

A. Lớp trên, lớp lưới, lớp cuối.

B. Lớp cầu, lớp sợi, lớp lưới.

C. Lớp cầu, lớp giữa, lớp sợi.

D. Lớp cầu, lớp sợi, lớp giữa.

Câu 5: Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp?

A. 2 lớp B. 3 lớp C. 4 lớp D. 5 lớp

Câu 6: Hoocmôn điều hòa sinh dục nam có thể được tiết ra bởi tuyến nội tiết nào dưới đây?

A. Tuyến tùng B. Tuyến trên thận C. Tuyến tụy D. Tuyến giáp

Câu 7: Chức năng ngoại tiết của tụy là gì?

A. Tiết hoocmon điều hòa lượng đường trong máu.

B. Tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non.

C. Tiết dịch glucagon để chuyển hóa glycogen.

D. Tiết dịch insulin để tích lũy glucozo.

Câu 8: Loại hooc môn nào dưới đây giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết?

A. Ađrênalin

B. Norađrênalin

C. Glucagôn

D. Tất cả các phương án trên

Câu 9: Lớp ngoài vỏ tuyến tiết hoocmon có chức năng gì?

A. Điều hòa các muối natri, kali trong máu.

B. Điều hòa đường huyết.

C. Điều hòa sinh dục nam.

D. Gây biến đổi đặc tính sinh học nam.

Câu 10: Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng sinh lí nào dưới đây?

A. Tăng nhịp hô hấp

B. Giãn phế quản

C. Tăng nhịp tim

D. Tất cả các phương án trên

Câu 11: Phần tủy tuyến tiết 2 loại hoocmon có tác dụng gần như nhau là

A. Adrenalin và noradrenalin.

B. Glucagon và noradrenalin.

C. Insulin và noradrenalin.

D. Glucagon và noradrenalin.

Câu 12: Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn điều hòa đường huyết?

A. Lớp lưới B. Lớp cầu C. Lớp sợi D. Tất cả các phương án trên

Câu 13: Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của hoocmôn nào dưới đây?

A. GH B. Glucagôn C. Insulin D. Ađrênalin

Câu 14: Khi đói thì tuyến tụy tiết ra glucagon có tác dụng gì?

A. Chuyển glucozo thành glycogen dự trữ trong gan và cơ.

B. Kích thích tế bào sản sinh năng lượng.

C. Chuyển glycogen dự trữ thành glucozo.

D. Gây cảm giác đói để cơ thể bổ sung năng lượng.

Câu 15: Ở đảo tụy của người có bao nhiêu loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hòa đường huyết?

A. 5 loại B. 4 loại C. 2 loại D. 3 loại

Câu 16: Hoocmôn insulin do tuyến tụy tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào?

A. Chuyển glicôgen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

B. Chuyển glucôzơ thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

C. Chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ trong gan và cơ

D. Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ

Câu 17: Cấu trúc nào sau đây không thuộc tuyến trên thận?

A. Vỏ tuyến. B. Tủy tuyến. C. Màng liên kết. D. Ống dẫn.

Câu 18: Phần tủy tuyến tiết hoocmon có năng gì?

A. Điều hòa các muối natri, kali trong máu.

B. Điều hòa đường huyết.

C. Điều hòa sinh dục nam, gây biến đổi đặc tính sinh học nam.

D. Tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, giãn phế quản.

----------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận giáp gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, cấu tạo và chức năng của tuyến tụy và tuyến trên thận giáp của cơ thể người...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải VBT Sinh 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm