Trắc nghiệm Tin học 10 bài Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh CD

Trắc nghiệm bài Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh

Trắc nghiệm Tin học 10 bài Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh CD được tổng hợp, biên soạn bám sát theo nội dung chính của từng bài thuộc SGK môn Tin lớp 10 sách Cánh Diều mới, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức được học thông qua các bài tập online.

 • Câu 1:

  Phát biểu nào sau đây SAI về văn bản được tạo trong phần mềm thiết kế đồ hoạ?

 • Câu 2:

  Để tạo tệp ảnh mới ta chọn:

 • Câu 3:

  Hình bên minh hoạ biểu tượng FG/BG. Biểu tượng này không cho biết thông tin nào sau đây?

  Trắc nghiệm Tin học 10 cánh diều bài 1 chủ đề E

 • Câu 4:

  Sau khi chỉnh sửa ảnh, ta lưu ảnh bằng File/Save thì ảnh có đuôi mặc định là:

 • Câu 5:

  Để tạo văn bản trong phần mềm GIMP ta chọn:

 • Câu 6:

  Lệnh nào sau đây không phải là lệnh làm việc với tệp ảnh?

 • Câu 7:

  Để di chuyển ảnh đến vị trí phù hợp ta chọn công cụ nào?

 • Câu 8:

  Một ảnh mới được tạo với các thông số như sau:

  Trắc nghiệm Tin học 10 cánh diều bài 1 chủ  đề E

  Kích thước của ảnh là:

 • Câu 9:

  Để xuất ảnh sang định dạng JPG ta chọn:

 • Câu 10:

  Để tạo lớp mới ta chọn:

 • Câu 11:

  Chọn đáp án SAI:

  Mỗi công cụ của phần mềm thiết kế đồ hoạ thường đi kèm những thành phần nào sau đây?

 • Câu 12:

  Để cắt ảnh ta dùng công cụ:

 • Câu 13:

  Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh hai công cụ tô màu: Bucket Fill và Gradient

 • Câu 14:

  Để mở một hoặc nhiều tệp ảnh trong GIMP ta chọn:

 • Câu 15:

  Một ảnh mới được tạo với các thông số như sau:

  Trắc nghiệm Tin học 10 cánh diều bài 1 Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh

  Độ phân giải của ảnh là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 14
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tin học 10 Cánh diều

  Xem thêm