Trắc nghiệm Tin học 10 bài Tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh Alpha CD

Trắc nghiệm bài  Tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh Alpha

Trắc nghiệm Tin học 10 bài  Tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh Alpha CD được tổng hợp, biên soạn bám sát theo nội dung chính của từng bài thuộc SGK môn Tin lớp 10 sách Cánh Diều mới, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức được học thông qua các bài tập online.

 • Câu 1:

  Kênh alpha là:

 • Câu 2:

  Để tách ảnh khỏi nền cần dùng lệnh hoặc công cụ nào?

 • Câu 3:

  Để tách ảnh khỏi nền sau khi đã chọn đối tượng cần tách ta thực hiện:

 • Câu 4:

  Tình huống nào sau đây không cần phải xác định vùng chọn đối tượng từ kênh alpha của lớp ảnh?

 • Câu 5:

  Công cụ phổ biến nhất dùng để tách ảnh là:

 • Câu 6:

  Phát biểu nào sau đây nêu đúng nhất lí do tại sao khi ghép ảnh, ảnh dùng để ghép (ảnh nguồn) cần có nền trong suốt?

 • Câu 7:

  Ảnh không có nền là ảnh:

 • Câu 8:

  Để chọn đối tượng cần tách ra khỏi nền ảnh cần dùng lệnh hoặc công cụ nào?

 • Câu 9:

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 10:

  Để chuyển kênh alpha của lớp sang vùng chọn ta dùng lệnh:

 • Câu 11:

  Đáp án nào sau đây nêu đúng bản chất của việc tách ảnh khỏi nền?

 • Câu 12:

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 13:

  Sử dụng công cụ nào để biết một bức ảnh có nền trong suốt hay không?

 • Câu 14:

  Có bao nhiêu thao tác cơ bản với kênh alpha:

 • Câu 15:

  Để chọn ảnh nguồn và thêm kênh alpha vào lớp ảnh cần dùng lệnh hoặc công cụ nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 5
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tin học 10 Cánh diều

  Xem thêm