25 Đề thi môn Hóa lớp 8 cơ bản phù hợp với học sinh trung bình - yếu kém

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang
1
MỤC LỤC
ĐỀ S 1 .................................................................................................3
ĐỀ S 2 ...................................................................................................9
ĐỀ S 3
.................................................................................................15
ĐỀ S 4 .................................................................................................22
ĐỀ S 5
.................................................................................................29
ĐỀ S 6 .................................................................................................36
ĐỀ S 7 .................................................................................................43
ĐỀ S 8
.................................................................................................50
ĐỀ S 9 ...............................................................................................57
ĐỀ S 10
...............................................................................................65
ĐỀ S 11 .............................................................................................73
ĐỀ S 12
.............................................................................................81
ĐỀ S 13 .............................................................................................88
ĐỀ S 14 .............................................................................................96
ĐỀ S 15 .............................................................................................103
ĐỀ S 16
...........................................................................................110
ĐỀ S 17 .............................................................................................118
ĐỀ S 18
.............................................................................................126
ĐỀ S 19 .............................................................................................134
ĐỀ S 20 .............................................................................................142
ĐỀ S 21
.............................................................................................150
ĐỀ S 22 .............................................................................................158
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang
2
ĐỀ S 23 .............................................................................................166
ĐỀ S 24 .............................................................................................173
ĐỀ S 25 .............................................................................................181
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang
3
CÀY NÁT A ĐỀ THI TH NĂM 2020
BỘ ĐỀ 8+ - Đ SỐ 1 Thời gian: 50 phút
Câu 1: Trong các kim loại sau, kim loại dễ bị oxi hóa nhất
A. Ca. B. Fe. C. K. D. Ag.
Câu 2: Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước nhiệt độ thường?
A. Fe. B. K. C. Mg. D. Al.
Câu 3: Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng n kính. Khí X
A. CO
2
. B. H
2
. C. N
2
. D. O
2
.
Câu 4: Kim loại khi tác dụng với HCl hoặc Cl
2
không cho ra cùng một muối
A. Mg. B. Fe. C. Al. D. Zn.
Câu 5: Etyl propionat este mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat
A. HCOOC
2
H
5
. B. C
2
H
5
COOC
2
H
5
. C. C
2
H
5
COOCH
3
. D. CH
3
COOCH
3
.
Câu 6: Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch?
A. Gly-Ala. B. Glyxin. C. Metylamin. D. Metyl fomat.
Câu 7: Kim loại phản ứng với dung dịch kiềm, giải phóng khí H
2
A. Al. B. Ag. C. Cu. D. Fe.
Câu 8: Trong các polime sau, polime thể dùng làm chất dẻo:
A. Nhựa PE B. Nhựa PVC C. Thuỷ tinh hữu D. Tất cả đều
đúng
Câu 9: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân
nóng chảy?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Câu 10: Chất thuộc loại đisaccarit
A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ
Câu 11: Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch kiềm
A. Na, K, Mg, Ca B. Be, Mg, Ca, Ba. C. Ba, Na, K, Ca D. K, Na, Ca, Zn.
Câu 12: Nước cứng nước chứa nhiều ion nào?

Bộ Đề thi môn Hóa lớp 8 cơ bản

25 Đề thi môn Hóa lớp 8 cơ bản phù hợp với học sinh trung bình - yếu kém được VnDoc sưu tầm và chia sẻ do nhóm thầy giáo Nguyễn Văn Kiệt biên soạn. Hy vọng tài liệu này giúp các bạn học sinh yếu kém nắm chắc kiến thức Hóa 8 cũng như tự mình rèn luyện thêm tại nhà

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 25 Đề thi môn Hóa lớp 8 cơ bản phù hợp với học sinh trung bình - yếu kém. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề bài tập Toán 8, Giải SBT Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Chuyên đề Hóa học 8. Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 196
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm