Bài giảng Tiếng Anh 7 unit 1

Bài giảng Unit 1: Back to school

Bài giảng Tiếng Anh 7 unit 1 được xây dựng bởi những giáo viên giỏi trên cả nước với những trang slide powerpoint đầy đủ thông tin, trình bày khoa học sẽ giúp thầy cô dễ dàng hướng dẫn học sinh của mình các từ vựng mới cũng như ngữ pháp trong bài học đầu chương trình tiếng anh lớp 7.

Bài giảng Tiếng Anh 7 unit 13

Bài giảng Tiếng Anh 7 unit 10

Bài giảng Tiếng Anh 7 unit 2 Personal information

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 1: Back to school

Unit 1: Back to school

Bài giảng Tiếng Anh 7 unit 1 trình bày về chủ đề Back to school có nội dung bám sát với chương trình đào tạo cùng với hình thức trình bày lôi cuốn, hấp dẫn sẽ giúp quý thầy cô giáo dễ dàng hơn trong việc cung cấp các kiến thức về cách hỏi về thông tin cá nhân của của người khác, tìm hiểu về khoảng cách, phương tiện giao thông; có thể tự giới thiệu và chào hỏi lịch sự, biết sử dụng câu hỏi "How far...?", "How...?" để nói về khoảng cách và các phương tiện giao thông.

Đánh giá bài viết
19 11.426
Sắp xếp theo

    Tiếng anh lớp 7

    Xem thêm