Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 4

Phiếu bài tập lớp 4 cuối tuần 4 môn Tiếng Anh

Tài liệu phiếu bài tập tiếng Anh tuần 4 lớp 4 có đáp án nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 4 Unit 3 What day is it today? giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

1. Circle and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 4

2. Read and Match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 4

3. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 4

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 4

4. Read the text again. Circle the incorrect words and rewrite the sentence.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 4

Đáp án có trong file tải: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 1.436
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm