Bài tập khảo sát chất lượng học sinh giỏi theo tháng lớp 3

VnDoc.com xin tổng hợp Bài tập khảo sát chất lượng học sinh giỏi theo tháng lớp 3 để gửi đến các bạn. Đây là tài liệu ôn luyện môn Toán lớp 3 gồm các dạng bài tập lớp 3 khó để các em chuẩn bị kiến thức cho các kì thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Bài tập khảo sát chất lượng HSG tháng 1 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy điền đáp số vào chỗ chấm .....

Câu 1: Từ 25 đến 179 có ........số chẵn; .........số lẻ.

Câu 2: Để đánh số trang của một cuốn sách dày 59 trang ta cần dùng............chữ số.

Câu 3: Một phép chia có thương là 94, số chia là 6, số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó. Số bị chia là:………

Câu 4: Cho tích 168 x 6, nếu tăng thừa số thứ hai thêm 3 đơn vị thì tích tăng thêm ………đơn vị.

Câu 5: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tổng hai số bằng 256, số hạng thứ nhất lớn hơn 16; Nếu bớt số hạng thứ nhất đi 16 đơn vị tăng số hạng thứ hai 9 đơn vị thì tổng là:...........

Câu 6 : Chọn đáp án đúng: Hiệu hai số là 190, nếu tăng số bị trừ 25 đơn vị và tăng số trừ 45 đơn vị thì hiệu mới là:………

Câu 7: Ông năm nay 63 tuổi, tuổi ông gấp 7 lần tuổi Minh, tuổi Minh bằng 1/2 tuổi anh. Vậy năm nay anh ……..tuổi.

II. Tự luận

Bài 1) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 27 x 45 + 50 x 27 + 27 x 5

b, 569 – 35 – 65 + 231

Bài 2.(4 điểm) Tìm x, biết

a.12 < x × 6 < 36

b. 75 : x = 3 dư 3

Bài 3) Không tính giá trị của biếu thức. Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống.

26 x 18 .......25 x 19

Bài 4) Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy 1/5 số viên bi xanh bằng 1/3 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài 5) Một cửa hàng có 540 kg gạo. Buổi sáng người bán hàng bán 1/3 số gạo. Buổi chiều người đó bán 1/5 số gạo còn lại. Hỏi sau hai buổi bán hàng cửa hàng đó còn bao nhiêu kg gạo?

2. Đáp án Bài tập khảo sát chất lượng HSG tháng 1 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Hãy điền đáp số vào chỗ chấm .....(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1: Từ 25 đến 179 có 77 số chẵn; 78 số lẻ.

Câu 2: Để đánh số trang của một cuốn sách dày 59 trang ta cần dùng 109 chữ số.

Câu 3: Một phép chia có thương là 94, số chia là 6, số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó. Số bị chia là: 569.

Câu 4: Cho tích 168 x 6, nếu tăng thừa số thứ hai thêm 3 đơn vị thì tích tăng thêm 504 đơn vị.

Câu 5: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tổng hai số bằng 256, số hạng thứ nhất lớn hơn 16; Nếu bớt số hạng thứ nhất đi 16 đơn vị tăng số hạng thứ hai 9 đơn vị thì tổng là: 249.

Câu 6: Ông năm nay 63 tuổi, tuổi ông gấp 7 lần tuổi Minh, tuổi Minh bằng 1/2 tuổi anh. Vậy năm nay anh 18 tuổi.

II. Tự luận (14 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 27 x 45 + 50 x 27 + 27 x 5

= 27 x (45 + 50 + 5)

= 27 x 100

= 2700

b. 569 – 35 – 65 + 231

= (569 + 231) – (35 + 65)

= 800 - 100

= 700

Bài 2. (2 điểm). Tìm x, biết

a.12 < x × 6 < 36

2 × 6 < x × 6 < 6 × 6

2 < x < 6 (Cả ba tích cùng chia cho 6)

=> x = 3; 4; 5

b. 75 : x = 3 dư 3

(75 – 3) : x = 3

72 : x = 3

x = 72 : 3 (tìm số chia)

x = 24

Bài 3: (2 điểm) Không tính giá trị của biếu thức. Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống.

Bài tập Toán lớp 3 nâng cao

Bài 4: (4 điểm) Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy 1/3 số viên đỏ bằng 1/5 số viên bi xanh. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài tập Toán lớp 3 cơ bản

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Mỗi phần có số viên bi là:

72 : 8 = 9 (viên bi)

Bạn Hòa có số viên bi đỏ là:

9 x 3 = 27 (viên bi)

Bạn Hòa có số bi xanh là:

9 x 5 = 45 ( viên bi)

Đ/s: 27 bi đỏ; 45 bi xanh

Bài 5. (4 điểm) Một cửa hàng có 540 kg gạo. Buổi sáng người bán hàng bán 1/3 số gạo. Buổi chiều người đó bán 1/5 số gạo còn lại. Hỏi sau hai buổi bán hàng cửa hàng đó còn bao nhiêu kg gạo?

Giải

Buổi sáng cửa hàng dó bán được số gạo là:

540 : 3 = 180 (kg)

Sau khi bán buổi sáng cửa hàng còn lại số gạo là:

540 -180 = 360 (kg)

Số gạo cửa hàng đó bán trong buổi chiều là:

360 : 5 = 72 (kg)

Sau hai buổi bán hàng cửa hàng đó còn lại số gạo là:

360 - 72 = 288 (kg)

Đ/s: 288 kg gạo.

Phiếu bài tập tự ôn ở nhà

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Việt

VnDoc.com cũng đã gửi tới các bạn Bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh lớp 3. Các bạn hãy cùng ôn tập thật kỹ lưỡng các kiến thức đã được học trong thời gian nghỉ ở nhà phòng chống dịch bệnh nhé!

Các bạn nhớ tải về để xem trọn bộ đề thi HSG lớp 3 từ tháng 1 đến tháng 12 nhé!

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập khảo sát chất lượng học sinh giỏi theo tháng lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
26 4.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm