Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

A. Tóm tắt kiến thức Các số trong phạm vi 1000 phần 4

1. Cấu tạo số

Kí hiệu abc là số tự nhiên có 3 chữ số (trong đó a≠0 và a, b, c là các chữ số)

Trường hợp số tự nhiên có 3 chữ số ta có thể phân tích:

Các số trong phạm vi 1000 phần 4

2. So sánh các số tự nhiên có ba chữ số

  • Các số có 1 chữ số nhỏ hơn các số có 2 chữ số.
  • Các số có 2 chữ số nhỏ hơn các số có 3 chữ số.
  • Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải.
  • Nếu hai chữ số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

B. Bài tập Các số trong phạm vi 1000 phần 4

Bài 1.

Tìm hiệu, tích và thương của hai số, biết tổng hai số đó là 15 và tổng gấp ba lần số bé.

Bài 2.

Mai nghĩ một số có ba chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 19. Nếu trừ số đó đi 52, rồ trừ tiếp cho 48 thì được một số có hai chữ số. Tìm số Mai đang nghĩ.

Bài 3.

Có 60 quyển vở khen thưởng cho 5 ạn học sinh giỏi ở lớp. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu quyển vở?

Bài 4.

Thự hiện phép chia sau:

a) 42 : 6

b) 63 : 7

c) 41 : 5

d) 32 : 4

Bài 5. Tìm x biết:

a) x × 7 = 63

b) 6 × x = 30

Bài 6. Tìm x, biết:

a) x – 452 = 77 + 48

b) x + 58 = 64 + 58

c) x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 7.

Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữa nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó.

Bài 8.

Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi xóa bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số mới kém hơn số phải tìm 331.

Bài 9.

Tổng của một số với 26 lớn hơn 26 là 45 đơn vị. Tìm hiệu của số đó với 26.

Bài 10.

Trong phép chia cho 4 và có dư, thì số dư có thể là những số nào?

C. Đáp án Các số trong phạm vi 1000 phần 4

Bài 1.

Số bé là:

15 : 3 = 5

Số lớn là:

15 – 5 = 10

Hiệu hai số là:

10 – 5 = 5

Tích hai số là:

10 × 5 = 50

Thương hai số là:

10 : 5 = 2

Đáp số:

Hiệu hai số là 5.

Tích hai số là 50.

Thương hai số là 2.

Bài 2.

Các số trong phạm vi 1000 phần 4

Đáp số: 199.

Bài 3.

Đáp số 12 quyển vở.

Bài 4.

a) 42 : 6 = 7

b) 63 : 7 = 9

c) 41 : 5 = 8 (dư 1)

d) 32 : 4 = 8

Bài 5.

a) x = 9

b) x = 5.

Bài 6.

Đáp số:

a) 577

b) 64

c) 10

Bài 7.

Hiệu tăng thêm 12 đơn vị.

Hiệu hai số là:

76 + 12 = 88.

Đáp số: 88.

Bài 8.

Các số trong phạm vi 1000 phần 4

Bài 9.

Đáp số 19

Bài 10.

Số dư trong phép chia cho 4 phải là những số nhỏ hơn 4. Vì vậy các số đó là 1, 2, 3.

……………………………………………………………………………….

Các bài tập ở nhà khác

Mời các em tham khảo: Bài tập Toán lớp 3: Tháng, năm là tài liệu ôn tập Chương 3 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4. Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.024
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm