Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC 1 N TOÁN LỚP 5
ĐỀ SỐ 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Chữ số 3 trong số thập phân 24,135 giá trị là:
A.
3
10
B.
3
100
C.
3
100
Câu 2: Hỗn số 8
5
100
bằng số thập phân nào trong các số sau :
A. 8,05 B. 8,5 C. 8,005
Câu 3: 35m
2
7dm
2
= ………..m
2
. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 3,57 B. 35,07 C. 35,7
Câu 4: Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879 là:
A. 5,978 B. 5,798 C. 5,897
Câu 5: Phép nhân nhẩm 34,245 x 100 kết quả :
A 3,4245 B. 34245 C. 3424,5
Câu 6 : 20% của 520 là:
A. 401 B. 104 C. 140
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 36,75 + 89,46 b) 351 138,9
.......................................... .......................................
.......................................... .......................................
.......................................... .......................................
.......................................... .......................................
c) 60,83 x 47,2 d) 109,44 : 6,08
…………………………. . ………………………..
………………………… ………………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
………………………….. ……………………….
…………………………. ………………………..
…………………………. …………………………
…………………………. …………………………
…………………………. …………………………
………………………… …………………………
…………………………. …………………………
Bài 2: (2 điểm) Tìm X:
a/ X x 100 = 41,87 b/ 0,48 : X = 1,2
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 3: (2 điểm) Một mảnh vườn nửa chu vi 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều
dài. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .
........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 4: (1 điểm) Tính tỉ số phần trăm của hai số 60 24.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Thực hiện đúng mỗi phần cho 0,5 điểm
Đ/a: 1 B; 2 A; 3 C; 4 A; 5 D; 6 - C
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: 2 điểm - Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm
Đ/a: a/ 126,61; b/ 212,1; c/ 2871,176; d/ 18
Bài 2: 2 điểm - Đúng mỗi phép tính cho 1 điểm
Đ/a: a/ X = 1,1148; b/X = 0,4
Bài 3: 2 điểm
- Câu lời giải đúng, viết phép tính tính đúng của mỗi phép tính:
Tổng số phần bằng nhau là:
2+5 = 7 (phần)
Chiều rộng là:
15,4 : 7 x 2 = 2,4 (m)
Chiều dài là:
15,4 4,4 = 11 (m)
Đáp số: Chiều dài: 11 m
Chiều rộng: 4,4 m
Bài 4: 1 điểm Tìm đúng tỉ số % đạt 1 điểm: 60 : 24 x100 = 250%
Đ/s: 250 %

Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm chọn lọc các dạng bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 5 bao gồm 10 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án đầy đủ các phần câu hỏi cho các em học sinh luyện tập, củng cố lại các dạng Toán đã học, chuẩn bị cho các bài thi học kì sắp tới.

Ngoài các đề thi bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Sử, Địa, Khoa học, Tin học Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất.

Đánh giá bài viết
3 2.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm