Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 125cm = 12,5m ☐

b) 125cm = 1,25m ☐

c) 348m = 0,348km ☐

d) 348m = 0,0348km ☐

e) 2m 15mm = 2,15m ☐

g) 2m 15mm = 2,015m ☐

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền vào chỗ chấm: 0,408km2=....ha

A. 408

B. 40,8

C. 4,08

D. 4,008

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 7 tạ 8kg = 7,8 tạ ☐

b) 7 tạ 8kg = 7,08 tạ ☐

c) 1250kg = 1,25 tấn ☐

d) 1250kg = 12,5 tấn ☐

e) 7,0845 tấn = 708,45kg ☐

g) 7,0845 tấn = 7084,5kg ☐

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu (> , = , < ) vào chỗ chấm:

\dfrac{{38}}{{100}}{m^2}...... 0,38ha

a)\dfrac{{38}}{{100}}{m^2} > 0,38ha ☐

b)\dfrac{{38}}{{100}}{m^2} = 0,38ha ☐

c) \dfrac{{38}}{{100}}{m^2} < 0,38ha ☐

Câu 5.

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Câu 6. Một bánh xà phòng cân nặng bằng 3/5 bánh xà phòng và 0,06kg.

Hỏi 48 bánh xà phòng như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 7. Một khu rộng hình chữ nhật có chu vi là 360m. Chiều rộng bằng 2/7 chiều dài.

a) Diện tích thửa ruộng là bao nhiêu héc-ta?

b) Người ta cấy lúa trung bình 100m2 thì thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Lớp 5 môn Toán

Câu 1.

Phương pháp:

- Viết các số đo dưới dạng phân số hoặc hỗn số sau đó viết dưới dạng số thập phân.

- Áp dụng cách chuyển đổi các đơn vị đo độ dài:

Cách giải:

+) 125cm =\dfrac{125}{100}m= 1,25m ;

+) 348m =\dfrac{348}{1000}km =0,348km ;

+) 2m 15mm= 2\dfrac{15}{1000}m = 2,015m.

Ta có kết quả như sau:

a) S; b) Đ; c) Đ;

d) S; e) S; g) Đ.

Câu 2.

Phương pháp:

Dựa vào cách chuyển đổi các đơn vị đo:

1km2=100ha hay 1ha= \dfrac{1}{100}km^2

Cách giải:

Ta có 1km2=100ha nên 0,408km2=40,8ha

Chọn B.

Câu 3.

Phương pháp:

Áp dụng cách chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng:

Cách giải:

+) 7 tạ 8kg =7\dfrac{8}{100} tạ =7,08 tạ.

+) 1250kg =\dfrac{1250}{1000} tấn =1,250 tấn =1,25 tấn.

+) 1 tấn =1000kg nên 7,0845 tấn =7084,5kg.

Ta có kết quả như sau:

a) S; b) Đ; c) Đ;

d) S; e) S; g) Đ.

Câu 4.

Phương pháp:

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Cách giải:

Ta có:

+)\dfrac{{38}}{{100}}{m^2}=0,38m2.

+) 1ha= 10000m2 nên 0,38ha = 3800m2

Mà: 0,38m2 < 3800m2.

Vậy: \dfrac{{38}}{{100}}{m^2} < 0,38ha.

Ta có kết quả như sau: a) S; b) S; c) Đ.

Câu 5.

Phương pháp:

Dựa vào cách chuyển đổi các đơn vị đo:

Cách giải:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Câu 6.

Phương pháp:

- Coi khối lượng 1 bánh xà phòng là 1 đơn vị.

- Tìm phân số chỉ 0,06kg so với khối lượng 1 bánh xà phòng:

1 - \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{5} (khối lượng bánh xà phòng)

- Đổi: 0,06kg = 60g.

- Tìm khối lượng của 1 bánh xà phòng ta lấy 0,06kg (hay 60g) chia cho phân số chỉ 0,06kg so với khối lượng 1 bánh xà phòng.

- Tìm khối lượng của 48 bánh xà phòng ta lấy khối lượng của 1 bánh xà phòng nhân với 48.

Cách giải:

Coi khối lượng 1 bánh xà phòng là 1 đơn vị.

Phân số chỉ 0,06kg so với khối lượng bánh xà phòng:

1 - \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{5} (khối lượng bánh xà phòng)

Đổi: 0,06kg = 60g.

1 bánh xà phòng nặng số gam là:

60: \dfrac{2}{5}= 150(g)

48 bánh xà phòng như thế nặng số ki-lô-gam là:

150 x 48 = 7200(g)

7200g=7,2kg

Đáp số: 7,2kg.

Câu 7.

Phương pháp:

- Tìm nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều dài, chiều rộng theo cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Tính diện tích = chiều dài x chiều rộng.

- Tìm tỉ số giữa diện tích và 100m2.

- Tìm số thóc thu được: diện tích gấp 100m2 bao nhiêu lần thì số thóc thu được gấp 75kg bấy nhiêu lần.

Cách giải:

a)

Nửa chu vi thửa ruộng là:

360 : 2 = 180(m)

Ta có sơ đồ:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là :

180 : 9 × 2 = 40 (m)

Chiều dài thửa ruộng đó là :

180 – 40 = 140(m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

140 × 40 = 5600(m2)

5600m2 =0,56ha

b) 5600m2 gấp 100m2 số lần là:

5600: 100 =56 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

75 x 56 = 4200(kg)

4200kg = 4,2 tấn

Đáp số: a) 0,56ha ;

b) 4,2 tấn.

>> Đề thi tiếp theo: Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5 bao gồm 7 câu hỏi với các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh ôn tập toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 5 chương 1, chương 2. Ngoài ra, các bạn có thể luyện giải thêm bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập hay chi tiết mới nhất. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
57 11.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm