Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chất béo

 thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
CHT BÉO (triglixerit)
Câu 1: Cht béo là:
A. trieste ca glixerol vi các axit béo.
B. trieste ca các axit béo vi ancol etylic.
C. trieste ca glixerol vi axit nitric.
D. trieste ca glixerol vi axit axetic.
Câu 2: Có th gi tên este (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
A. triolein B. tristearin C. tripanmitin D. stearic
Câu 3. Công thc ca tristearin là
A.(C
2
H
5
COO)
3
C
3
H
5
. B.(C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
. D.(HCOO)
3
C
3
H
5
.
Câu 4: Cht béo tripanmitin có công thc là
A. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. D. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 5: Trong các công thc sau, công thc nào không phi công thc ca cht
béo ?
A. (C
4
H
9
COO)
3
C
3
H
5
B.(C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
C.(C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
D.(C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
Câu 6: không no?
A. Axit stearic. B. Axit axetic. C. Axit acrylic. D. Axit oleic.
Câu 7: Axit béo X có công thc phân tC
18
H
36
O
2
. Tên gi ca X
A. Axit stearic. B. Axit fomic. C. Axit axetic. D. Axit oleic.
Câu 8: Cht béo không no?
A. tripanmitin. B. triolein. C. tristearin. D. triglixerit.
Câu 9:
Tng s liên kt
trong mt phân t triolein
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
 thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10.
M ng vng trng thái rn vì:
A.
Cha ch yu các g
B.
Cha ch yu các gc axit béo không no
C.
Cha ch yu các gc axit béo no
D.
Không cha gc axit
u 11: Khi thu phân chng kic mui ca axit
béo và
A. phenol. B. glixerol. C. c. D. c.
Câu 12: c sn phm là
A. C
15
H
31
COONa và etanol. B. C
17
H
35
COOH và glixerol.
C. C
15
H
31
COOH và glixerol. D. C
17
H
35
COONa và glixerol.
Câu 13: c sn phm là
A. C
15
H
31
COONa và etanol. B. C
17
H
35
COOH và glixerol.
C. C
15
H
31
COONa và glixerol. D. C
17
H
35
COONa và glixerol.
Câu 14. 
A. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
. B. C
15
H
31
COOCH
3
.
C. (C
17
H
33
COO)
2
C
2
H
4
D. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 15: c sn phm là
A. C
15
H
31
COONa và etanol. B. C
17
H
35
COOH và glixerol.
C. C
15
H
31
COONa và glixerol. D. C
17
H
33
COONa và glixerol.
Câu 16: Khi thu c sn phm
A. C
15
H
31
COONa và etanol. B. C
17
H
35
COOH và glixerol.
C. C
15
H
31
COOH và glixerol. D. C
17
H
35
COONa và glixerol.
Câu 17. Thy phân tristearin có công thc (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
trong dung dch
c glixerol và mui X. Công thc ca mui X.
 thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. C
17
H
35
COONa. B. C
17
H
33
COONa.
C. CH
3
COONa. D. C
3
H
5
COONa.
Câu 18: Triolein tác dng vi H
2

o
c cht X. Thy phân triolein
c ancol Y. X và Y lt là
A. tripanmitin và etylen glicol. B. tripanmitin và glixerol.
C. tristearin và etylen glicol. D. tristearin và glixerol.
Câu 19: Phát biu nào  sai ?
A. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
B
3
C
3
H
5
C.
D. 
Câu 20:  bin mt s du thành m rn hoi ta thc hin quá
trình
A. hidro hóa (có xúc tác Ni , t
0
) B. cô cn nhi cao
C. làm lnh D. xà phòng hóa
Câu 21:
Mun chuyn hóa triolein thành tristearin cn cho cht béo tác dng vi
ch
A.
dung dch H
2
SO
4
loãng
B.
H
2
nhi phòng
C.
H
2
nhi, áp sut cao, Ni làm xúc tác
D.
dung d
Câu 22: Triolein không phn ng vi cht nào?
A. H
2
(Ni, t
o
). B. dd NaOH (t
o
). C. dd NaCl (t
o
). D. dd brom.
Câu 23:
Ch lâu b ôi thiu do thành phn nào b oxi hóa bi oxi không
khí?
A.
Gc glixerol
B.
Gc axit no

Bài tập trắc nghiệm chất béo lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chất béo được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em học sinh rèn luyện cách giải bài tập Hóa 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chất béo. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 9
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm