Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG ĐHSP NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI LẦN 2
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, n thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại
A. Tác dụng quang điện. B. c dụng ion hóa không khí
C. Tác dụng nhiệt D. tác dụng phát quang
Câu 2: Khi động không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường thì tốc độ quay
của roto
A. luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường
B. luôn bằng tốc độ quay của từ trường
C. luôn lớn hơn tốc độ quay của từ trường
D. thể lớn hơn hắc bằng tốc độ quay của t trường, tùy thuộc vào tài sử dụng.
Câu 3: Một vật chuyển động thẳng đều thì gia tốc của vật có giá trị
A. âm B. dương hay âm tùy thuộc vào chiều chuyển động vật
C. dương D. bằng 0
Câu 4: Khoảng thời gian ngắn nhất trạng thái của một vật sao động tuần hoàn lặp lại như gọi
A. biên độ dao động B. chu kỳ dao động C. pha dao động D. tần số dao động
Câu 5: Trong thông tin liên lạc bằng sóng tuyến, ta phải dùng sóng mang là các
A. sóng ng lượng ổn định B. sóng năng lượng lớn
C. sóng điện t thấp tần D. sóng điện t cao tần
Câu 6: Công thức c định vị trí vân sáng bậc k trong thí nghiệm giao thoa ánh ng đơn sắc qua khe Young
A.
.
2
k
D
x k
a
với k = 0; ±1; ±2…
B.
1
( ).
2
k
D
x k
a
với k = 0; ±1; ±2…
C.
1
( ).
2 2
k
D
x k
a
với k = 0; ±1; ±2…
D.
.
k
D
x k
a
với k = 0; ±1; ±2…
xk=k.λDaCâu 7: Đơn vị đo của mức cường độ âm
A. Héc (Hz) B. Oát trên mét vuông (W/m
2
) C. Ben (B) D. Oát (W)
Câu 8: Đặt điện áp u = U
0
cosωt vào hai bản của tụ điện có điện dung C thì dung kháng của tụ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
1
C
B.
C
C.
C
D. ωC.
Câu 9: Chiều dòng điện theo quy ước chiều dịch chuyển hướng của
A. Các electron. B. Các điện tích dương C. Các điện tích âm D. các ion
Câu 10: Hai nguồn kết hợp hai nguồn dao động
A. cùng phương, cùng tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian
B. cùng phương, cùng pha ban đầu cùng biên độ
C. cùng phương, cùng tần số cùng biên độ
D. cùng tần số, cùng biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian
Câu 11: Con lắc xo gồm vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo nhẹ độ cứng k đang dao động
điều hòa dọc theo trục Ox. Chọn mốc thế năng vị trí cân bằng O. Tại một thời điểm, vật có li độ x vận
tốc v. năng của con lắc xo bằng
A.
2 2
1
2
mv kx
B.
C.
2 2
1 1
2 2
mv kx
D.
1 1
2 2
mv kx
12mv2+12kx2Câu 12: Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng điện áp hiệu dụng
A. 110V B.
220 2V
C.
110 2V
D. 220V
Câu 13: Mạch dao động LC tưởng gồm cuộn cảm thuần L = 3.10
-4
H một tụ điện C = 3.10
-11
F. Biết
tốc độ truyền sóng điện từ trong châm không c = 3.10
8
m/s. Bước sóng điện từ mà mạch thể phát ra là
A. 18 km. B. 180 m C. 18m D. 1,8 km
Câu 14: Sóng tần số 100 Hz lan truyền trong một môi trường vật chất với tốc độ 40 m/s. Sóng truyền
đi với bước sóng bằng
A. 0,4 m B. 0,8m C. 0,2m D. 2,5 m
Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều
2.cosu U t
(V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 150 thì cường độ
hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng
2
(A). giá trị của U bằng
A. 300 V. B. 150 V. C.
300 2V
D.
150 2V
Câu 16: Cuộn cấp cuộn thứ cấp của một máy biến áp tưởng số vòng dây lần lượt 500 vòng
100 vòng. Nếu đặt hiệu điện thế xoay chiều giá trị hiệu dụng U
1
= 100 V vào hai đầu cuộn caaos thì
hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở
A. 10 V B. 20 V C. 200V D. 500 V
Câu 17: Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân sẽ cho
A. ảnh thật, cùng chiều với vật nhỏ hơn vật
B. ảnh ảo, cùng chiều với vật nhỏ hơn vật
C. ảnh thật, ngược chiều với vật nhỏ hơn vật
D. ảnh ảo, ngược chiều với vật nhỏ hơn vật.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 18: Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong không khí 633 nm. Biết chiết suất của nước với bức xạ
này 1,33. Bước sóng của bức xạ này trong nước
A. 1120 nm. B. 358 nm C. 842 nm. D. 476 nm
Câu 19: Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện điện dung C, cuộn dây độ tự cảm L điện trở thuần R
mắc nối tiếp. Khi dòng điện xoay chiều tần s góc
1
LC
chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của
đoạn mạch này
A. bằng 0 B. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch
C. bằng 1. D. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch
Câu 20: Trong mạch dao động LC tưởng. Gọi U
0
I
0
lần lượt là điện áp cực đại cường độ dòng điện
cực đại của đoạn mạch. Biểu thức liên hệ giữa U
0
I
0
là:
A.
0 0
1
.I U
LC
B.
0 0
.I U LC
C.
0 0
.
C
I U
L
D
0 0
.
L
I U
C
Câu 21: Một sợi dây đàn hồi MN đang được căng ngang. Đầu N c định. Đầu M được kích thích dao động
cưỡng bức với biên độ rất nhỏ (có thể coi như M đứng yên). Sóng truyền trên sợi dây với bước sóng bằng
32cm. Để dóng dừng trên sợi y MN thì chiều dài sợi dây có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
A. 72 cm. B. 56 cm. C. 80 cm. D. 40 cm
Câu 22: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ được treo vào sợi dây nhẹ, không dãn o 64 cm. Con lắc
dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g . Lấy g = π
2
(m/s
2
). Chu dao động của con lắc
A. 1,6s. B. 0,5s. C. 2s. D. 1s
Câu 23: Một sóng điện từ tần số 6.10
14
Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s. Đây
A. bức xạ tử ngoại. B. bức xạ hồng ngoại C. sóng tuyến. D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 24: Một vật dao động điều hòa với phương trình
5cos(8 )( ),
3
x t cm
với t tính bằng giây. Tốc độ cực
đại của vật trong quá trình dao động
A. 8cm/s. B. 5 cm/s C. 40 cm/s D. 13 cm/s
Câu 25: Một con lắc xo gồm vật nặng khối lượng 100 g được treo vào xo độ cứng 10 N/m. Đầu kia
của xo được gắn trên trần một toa tàu. Con lắc bị kích thích mỗi khi nh của toa tàu gặp chỗ nối nhau của
đường ray. Biết chiều dài của mỗi đường ray là 12,5 m. Lấy g = π
2
(m/s
2
). Để biên độ dao động của con lắc
lớn nhất thì tàu chạy với tốc độ xấp xỉ bằng:
A. 46,2 km/h B. 19,8 km/h C. 71,2 km/h D. 92,5 km/h
Câu 26: Cho hai dòng điện có cường độ I
1
= I
2
= 5A chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài, song song, cách nhau
20 cm theo cùng một chiều. Cảm ứng t tại điểm M cách đều mỗi dây một khoảng 10 cm độ lớn
A. 2π.10
-5
T. B. 0T C. 2.10
-3
T. D. 2.10
-5
T

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 429
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm