Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGH AN
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
(Đề 06 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Độ cao của âm một đặc trưng sinh của âm phụ thuộc vào
A. tốc độ truyền âm B. tần số âm C. cường độ âm D. mức cường độ âm
Câu 2. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài
, dao động tại nơi gia tốc trọng trường g
A.
g
T 2
B.
T
g
C.
T 2
g
D.
g
T
Câu 3. Điện áp xoay chiều hai đầu một đoạn mạch phương trình là
u 220 2 cos(100 t )(V)
6
. Điện
áp hiệu dụng giá trị
A.
220 2
V B. 110 V C. 220 V D.
110 2
V
Câu 4. Gii hạn uang điện của mi kim loại
A. bưc sóng dài nht của bức xạ chiu vào kim loại đó gây ra đưc hiện tưng uang điện.
B. công ln nht dng đ bứt êlctron ra khi bề mặt kim loại đó.
C. bưc sóng ngắn nht của bức xạ chiu vào kim loại đó y ra đưc hiện tưng uang điện.
D. công nh nht dng đ bứt êlctron ra khi bề mặt kim loại đó.
Câu 5. Một điện tích đim + Q nằm tại tâm của một vòng tròn. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q
tại các đim khác nhau trên đường tròn đó sẽ
A. cng phương, chiều độ ln. B. luôn hưng về + Q
C. cng hưng. D. cng độ ln.
Câu 6. Nguyên tắc hoạt động của máy bin áp dựa vào hiện tưng
A. cảm ứng điện t B. cộng hưởng điện
C. tự cảm D. cảm ứng điện t việc sử dụng từ trường uay
Câu 7. Trong phản ứng hạt nhân:
H +
22
11
Na + , hạt nhân
A. 2 prôtôn 12 trôn. B. 12 prôtôn 1 trôn.
C. 12 prôtôn 2 trôn. D. 1 prôtôn 12 trôn.
Câu 8. hản ứng phân hạch
A. sự v của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nh hơn
B. phản ứng hạt nhân thu nng lưng
C. phản ứng trong đó hai hạt nhân nh tng hp lại thành hạt nhân nặng hơn
D. ch xảy ra nhiệt độ rt cao c ng chục triệu độ
Câu 9. Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh tuyn đơn giản không bộ phận nào sau đây?
A. Antn B. Mạch tách sóng C. Mạch khuch đại D. Mạch bin điệu
đề 111
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10. hi ánh ng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì
A. bưc sóng tần số đều thay đi. B. bưc sóng thay đi nhưng tần số không đi.
C. bưc sóng không đi nhưng tần số thay đi. D. c sóng tần số đều không đi.
Câu 11. Bưc sóng là
A. khoảng cách gần nhau nht giữa hai đim dao động cng pha trên cng 1 hưng truyền sóng
B. khoảng cách giữa hai đim gần nhau nht dao động cng pha
C. khoảng cách gần nhau nht giữa hai đim dao động ngưc pha trên cng 1 hưng truyền sóng
D. uãng đường sóng truyền đưc sau một nửa chu kỳ
Câu 12. Một vật dao động điều hòa tho phương trình
x cos(20t )(cm)
4
. ha ban đầu của dao động
của vật
A.
4
rad B.
cm C.
20t
4
rad D. 20 rad/s
Câu 13. Một trong s ứng dụng của tia tử ngoại là
A. phát hiện l hng khuyt tật trong các sản phẩm đúc bằng kim loại
B. dng đ chụp điện
C. th dng đ chữa bệnh ng da sinh cho trẻ sinh
D. phát hiện vt nứt, kẽ hở trên bề mặt các vật rắn
Câu 14. Hạt nhân
1
1
A
Z
hạt nhân
2
2
A
Z
Y
độ hụt khối lần lưt m
1
m
2
. Bit hạt nhân
1
1
A
Z
bền vững
hơn hạt nhân
2
2
A
Z
Y
. Hệ thức đúng là
A.
2
2
1
1
A
m
A
m
. B.
1
1
2
2
A
m
A
m
. C. A
1
> A
2
. D. m
1
> m
2
.
Câu 15. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bưc sóng ánh sáng dng trong thí nghiệm
0,7 m
. Vân sáng thứ 6 xut hiện trên màn tại các vị trí hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn
đn các vị trí đó bằng
A. ,0
m
B. 1,
m
C. 6,0
m
D. 4,
m
Câu 16. inh kiện nào dưi đây hoạt động dựa vào hiện tưng uang điện trong?
A. Quang điện trở. B. Nhiệt điện trở. C. T bào uang điện. D. Đn D.
Câu 17. Mạch dao động C tưởng điện tích trên tụ C bin thiên điều hòa tho thời gian vi chu T.
Nng lưng từ trường trong cuộn cảm
A. không bin thiên tuần hoàn tho thời gian
B. bin thiên tuần hoàn tho thời gian vi chu T/2.
C. bin thiên tuần hoàn tho thời gian vi chu 2T.
D. bin thiên tuần hoàn tho thời gian vi chu T.
Câu 18. Cho các hình vẽ H.1, H.2, H., H.4 S vật S ảnh của S cho bởi một thu kính trục
chính xy uang tâm O. Bit chiều truyền ánh sáng hưng t x đn y.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hình vẽ ứng vi thu nh phân kỳ là
A. H.2 B. H.4 C. H.1 D. H.
Câu 19. Đặt điện áp xoay chiều
u 200 2 cos(100 t )(V)
vào hai đầu đoạn mạch AB gồm
1 10
R 0 ( ); (H);C (F)
ghép nối tip. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C
A.
200 2
V B. 100 V C. 200 V D.
100 2
V
Câu 20. Sóng truyền trong một môi trường dọc tho trục Ox vi phương trình
u cos(20 t 4 x)
cm (x
tính bằng mét, t tính bằng giây). Sóng truyền đi trên Ox vi bưc sóng là
A. cm. B. m. C. 0, cm. D. 0, m.
Câu 21. Một vật dao động điều hòa đang chuyn động từ vị trí cân bằng đn vị t biên âm t
A. độ ln vận tốc độ ln gia tốc cng giảm B. vận tốc gia tốc cng giá trị dương
C. vc vận tốc ngưc chiều vi vc gia tốc D. độ ln vận tốc độ ln gia tốc cng tng
Câu 22. Mạch điện xoay chiều RC mắc nối tip đang tính dung kháng, khi tng dần tần số của dòng
điện xoay chiều thì hệ số công sut của mạch sẽ
A. luôn giảm B. tng đn 1 sau đó giảm
C. luôn tng D. không thay đi
Câu 23. Một đám khí hiđrô chuyn từ trạng thái bản lên trạng thái dừng lctron chuyn động trên
u đạo . Số vạch uang ph tối đa đám khí đó th phát ra khi các nguyên tử chuyn về các trạng
thái có nng lưng thp hơn
A. 10 vạch. B. vạch. C. 1 vạch. D. 1 vạch.
Câu 24. Một mẫu phóng xạ
Si
1
14
ban đầu trong phút 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó ,2 giờ (k
từ lúc t = 0) cng trong phút ch có 49 nguyên t bị phân . Chu kỳ bán của
Si
1
14
A. ,2 giờ B. 7,8 giờ C. 10,4 giờ D. 2,6 giờ
Câu 25. Một antn parabol đặt tại đim O trên mặt đt, tại vị trí tọa độ (0
0
, 0
0
) phát ra một sóng ngắn
(không trạm trung chuyn) muốn truyền ti một máy thu đặt tại một đim trên mặt đt tọa độ (0
0
,
60
0
T) (Ngha là: đim trên xích đạo nằm kinh tuyn 60
0
Tây). Cho tốc độ truyền sóng trong không khí
.10
8
m/s; bán kính Trái Đt R = 6400 km; tầng điện li một lp cầu độ cao 110 km trên mặt đt. hoảng
thời gian ngắn nht k t khi phát sóng đn khi máy thu thu đưc sóng
A. 2,2 ms B. 22, ms C. 14, ms D. 1,4 ms
Câu 26. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cng phương, cng tần số
1
x cos(20t )(cm)
4

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm