Đề cương ôn tập cuối học kì 2 Toán 7 năm học 2019 - 2020

I. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Cho dãy giá trị của dấu hiệu:
4
7
5
8
5
7
4
8
7
3
1
2
3
4
6
8
8
2
3
1
Tần số của giá trị 8 là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức
3 3
2x y
là:
A.
3
2xy
B.
3
2
1
2 x y
2
C.
3
1
x y
2
D.
3
5xy
Câu 3. Bậc của đơn thức
2 3
5x 2yx
là:
A. Bậc 4 B. Bậc 5 C. Bậc 6 D. Bậc 7
Câu 4. Những số nào sau đây là nghiệm của đa thức
2
3x 3x
?
A. 0 và 1 B. 1 và –1 C. –3 và 3 D. 0 và –1
Câu 5. Cho ΔMNP có
o
M 60
,
o
N 55
. So sánh nào sau đây là đúng?
A. NP>MP>MN B. MN>MP>NP C. NM>NP>MP D. NP>MP>MN
Câu 6. Cho hình bên, biết G là trọng tâm của ΔABC. Tìm câu sai:
A.
GD GM GN 1
GA GB GC 2
B.
GA GB GC
2
GD GM GN
C.
AD BM CN 3
AG BG CG 2
D.
GD GM GN
Câu 7. Tập hợp nghiệm của đa thức
2
4x 9
là:
A.
3
2
B.
3
2
C.
3 3
;
2 2
D.
G
D
N
M
C
B
A
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Năm học 2019 - 2020
MÔN TOÁN LỚP 7
Câu 8. Với bộ 3 đoạn thẳng có số đo sau đây, bộ 3 nào không thể là 3 cạnh của tam
giác:
A. 3cm, 4cm, 5cm B. 6cm, 9cm, 12cm
C. 2cm, 4cm, 6cm D. 5cm, 8cm, 10cm
Câu 9. Trong tam giác ABC các đường cao AE của góc A và BF của góc B cắt nhau
tại H. Khi đó điểm H:
A. là trọng tâm của tam giác ABC B. cách đều 3 cạnh của tam giác ABC
C. cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC D. là trực tâm của tam giác ABC.
Câu 10. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh có góc
o
A 120
. Hai đường phân giác
trong của góc
B
và góc
C
trong tam giác ABC cắt nhau tại I. Số đo của góc
BIC
là:
A.
B.
C.
D. Một kết quả khác
+) Với hai đa thức:
3 2
P x x 2x x 1
3 2
Q x x x x 2
hãy trả lời
câu hỏi 11, 12, 13:
Câu 11. P(x) + Q(x) là đa thức:
A.
2
x 1
B.
3 2
x 3x 1
C.
2
x 1
D.
2
3x 3
Câu 12. Biết P(x) + R(x) = Q(x). Vậy đa thức R(x) là:
A.
2
2x 2x 3
B.
3 2
2x 3x 2x 3
C.
3 2
2x 3x 2x 3
D.
2
2x 2x 3
Câu 13. Nghiệm của đa thức P(x) + Q(x) là:
A. 0 B. 1 C. – 1 D. Vô nghiệm
Câu 14. Bậc của đa thức
4 3 4
2x x 4x 2x 5
là:
A. 0 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 15. Thu gọn đơn thức
3 2 3 3
4x y. 2x y . xy
ta được:
A.
5 8
8x y
B.
6 7
8x y
C.
6 7
8x y
D.
5 8
8x y
Câu 16. Nghiệm của đa thức
2
2 1
x x
là:
A. 2; -1; 1
B. 2; -1
C. 2
D. 2; 1
Câu 17. Bậc của đa thức
8 6 8 6
2 2 9
x x y x y
là:
A. 7
B. 9
C. 8
D. 6
Câu 18. Cho ABC vuông tại B có AB = 8 cm; AC = 17cm. Số đo cạnh BC là:
A. 13 cm
B. 25 cm
C. 19 cm
D. 15 cm
A. Ba đường cao B. Ba đường trung trực
C. Ba đường trung tuyến D. Ba đường phân giác.
Câu 20. Cho tam giác ABC cân tại B, trực tâm H. Thêm điều kiện gì để H là trọng
tâm của tam giác này?
A. AB > AC B. AB⏊AC C.
o
A 60
D.
o
B 90
II. Bài tập tự luận
Dạng 1: Thống kê
Bài 1. Điều tra điểm thi học kì 2 của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau
7
10
5
9
6
8
8
7
10
8
7
8
9
7
8
5
10
8
8
9
8
9
8
7
7
9
8
5
9
6
8
10
8
8
10
8
7
9
8
6
a) Dấu hiệu điều tra là gì? Có bao nhiêu đơn vị điều tra
b) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng và tìm mốt
c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nêu nhận xét
Bài 2. Để đánh giá lượng nước (tính theo m
3
) tiêu thụ mỗi gia đình trong một
tháng của 30 hộ trong một xóm, người ta lập bảng như sau:
9
6
11
9
7
8
7
9
10
14
5
14
8
10
7
10
8
7
9
12
6
11
10
7
9
8
7
10
10
12
Hãy cho biết:
a) Dấu hiệu mà người ta cần quan tâm là gì?
b) Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Tìm mốt của dấu hiệu?
c) Qua bảng ‘tần số’, em hãy rút ra nhận xét về ợng nước tiêu thụ của mỗi gia
đình?
d) Tính số trung bình cộng?
f) Vẽ biểu đồ biểu diễn lượng nước tiêu thụ của các gia đình trong xóm?
Câu 19. Điểm O cách đều ba đỉnh của tam giác ABC. Khi đ
ó O là g
iao điểm của:

Đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 7

Đề cương ôn tập cuối học kì 2 năm 2019 - 2020 môn Toán lớp 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp tất cả các kiến thức toàn bộ chương trình môn Toán 6 cả năm học giúp các bạn học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 7 được chia thành các dạng nhỏ với đáp án đi kèm. Qua đó, tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới.

Ngoài đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 7, mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Toán, đề thi học kì 2 môn Văn,...mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với bộ đề cương này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
10 1.653
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm