Toán 7 - Bài tập chương 4 Biểu thức đại số

Bài 1: Thu gọn đơn thc, tìm bc, h s.
Bài 2: Cng và tr hai đơn thức đồng dng
a) 3x
2
y
3
+ x
2
y
3
; b) 5x
2
y - x
2
y c) xyz
2
+ xyz
2
-
xyz
2
Bài 3: 1. Nhân các đơn thức sau và tìm bc và h s của đơn thức nhận được.
c) . (-xy)
2
2. Thu gọn các đơn thức sau ri tìm h s ca nó:
b) Thu gọn đa thưc, tìm bc, h s cao nht.
Phƣơng pháp:
c 1: nhóm các hng t đồng dng, tính cng, tr các hng t đòng dạng.
ớc 2: xác định h s cao nht, bc của đa thức đã thu gọn.
4
.(3x
2
yz
2
) b/ -54 y
2
. bx ( b là hng s) c/ - 2x
2
y.
TOÁN 7 BÀI TẬP CHƢƠNG 4
BIU TH
ỨC ĐẠI S
a) Thu gọn đơn thức, tìm bc, h s.

38
5 4 2 2 5
x(y
2
z)
3
1
2
2
1
3
xy
a/



xy
3
3
15
9
yx..
.



xy
10
..
42
27
xy
b)
4
5. .
xy
.
2
2. .
a)
1
4
1
2
3
4
1
2
; B =
4
1
xy 3xy2x y
23
A =
3 4 2
B 3x y xy x y x y 2xy x y
1 3 1
5 4 2 3 5 4 2 3
A 15x y 7x 8x y 12x 11x y 12x y
2 3 2 3 2 2 3 2 2 3
Bài tập áp dụng : Thu gọn đa thưc, tìm bậc, h s cao nht.
Phƣơng pháp :
c 1: Thu gn các biu thức đại s.
c 2: Thay giá tr cho trước ca biến vào biu thức đại s.
c 3: Tính giá tr biu thc s.
I. Các dạng toán thường gặp
1. Dng 1: Thu gn biu thức đại s:
2. Dạng 2: Tính giá trị biểu thức đại số :
x y ..xy x y
12
Bài 1 : Tính giá tr biu thc
a. A = 3x
3
y + 6x
2
y
2
+ 3xy
3
ti
Bài 2 : Cho đa thức : P(x) = x
4
+ 2x
2
+ 1;
Q(x) = x
4
+ 4x
3
+ 2x
2
4x + 1;
Tính : P(1); P( ); Q(2); Q(1);
Bài 1 : Cho đa thức :
A = 4x
2
5xy + 3y
2
; B = 3x
2
+ 2xy - y
2
Tính A + B; A B
Bài 2 : Tìm đa thc M,N biết :
a. M + (5x
2
2xy) = 6x
2
+ 9xy y
2
b. (3xy 4y
2
)- N= x
2
7xy + 8y
2
c 1: thu gọn các đơn thức và sp xếp theo lũy thừa gim dn ca biến.
c 2: viết các đa thức sao cho các hng t đồng dng thng ct vi nhau.
c 3: thc hin phép tính cng hoc tr các hng t đồng dng cùng ct.
Bài tập áp dụng :
2
1
b. B = x
2
y
2
+ xy + x
3
+ y
3
ti x = 1; y = 3
23
x ;y
11
3. Dng 3 : Cng, tr đa thức nhiu biến
Phương pháp:
Chú ý: A(x) - B(x)=A(x) +[-B(x)]
Cho đa thc : A(x) = 3x
4
3/4x
3
+ 2x
2
3
B(x) = 8x
4
+ 1/5x
3
9x + 2/5
Tính : A(x) + B(x); A(x) - B(x); B(x) - A(x);
Bài tập áp dụng :
Dng 5 : Tìm nghim của đa thức 1 biến
c 2: Nếu giá tr của đa thức bng 0 thì giá tr ca biến đó là nghiệm của đa thức.
4. Dng 4: Cng tr đa thức mt biến:
Phƣơng pháp:Bưc 1: Tính giá tr của đa thức ti giá tr ca biến cho trước đó.
Kiểm tra 1 số cho trước có là nghiệm của đa thức một biến không
Bài 1: Tìm nghim của các đa thức:
a) P(x) = 3x 15
b) Q(x) =
Bài 2: Tìm nghim của các đa thức:
a) P(x) = 5x 10
b) Q(x) = x
3
5x
Bài 3: Tìm nghim của các đa thức:
a. G(x) = -x - 8
b. H(x) = x
2
( 1 - 2x ) - 9 ( 1 2x )
Bài 5: Tìm nghim của các đa thức:
a) P(y)=8y + 5
b) Q(x)=
Bài 6: Tìm nghim của các đa thức:
a)P(y)= -y+5
xx
2
4
2
1
51x
2
Bài tập áp dụng :
b)Q(x)=
1
2
82
2
x x x



Bài 7:
a, Tìm nghim của đa thức : A(x) = 3x 6
b, Tính giá tr của đa thức
2008 2007
x1x
ti x = -1
Bài 8:
a) Tìm nghim ca 10 5y
b) Chng t đa thức A(y) không có nghim: A(y)=8y
2
+ 5
Bài 9:
a, Tìm nghim của đa thức: P(y) = -3y + 5
b, Cho đa thức : M(x) = 2x
2
+ 1. Chng minh rng M(x) không có nghim
b) Xác đnh giá tr của m để biu thc C(x) = mx
2
+ 2x + 16 có nghim là 2
a) Tìm nghim của đa thức : B(y) = -9y + 5
Bài 10 :
P(x)= -2x+3
Bài 4: Tìm nghim của đa thức:

Toán 7 - Bài tập Chương 4: Biểu thức đại số

Bài tập ôn tập chương 4: Biểu thức đại số được VnDoc biên soạn và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập chương 4 : Biểu thức đại số được chia làm 3 phần chính: các dạng toán hay gặp, bài tập tổng hợp và bài tập ôn tập chương. Ở mỗi phần sẽ gồm những bài tập cơ bản để các bạn học sinh có thể củng cố và ôn tập tốt nhất chương 4: Biểu thức đại số này. Đồng thời đây cũng là một tài liệu hay để quý thầy cô có thể tham khảo và sử dụng vào việc giảng dạy trên nhà trường.

Ngoài Bài tập ôn tập chương 4 Toán 7, mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo thêm bộ 15 đề thi học kì 2 môn Toán 7, đề thi học kì 2 môn Văn,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với bài tập chương 4 đại số này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 381
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm