Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Chuyên đề Toán học lớp 7: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

A. Lý thuyết

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

chuyên đề toán 7

Mở rộng:

chuyên đề toán 7

Ví dụ:

chuyên đề toán 7

2. Chú ý

Khi có dãy tỉ số chuyên đề toán 7 ta nói các số a, c, e tỉ lệ với các số b, d, f

Ta cũng có thể viết: a : c : e = b : d : f.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Chọn đáp án đúng. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì

chuyên đề toán 7

Với điều kiện phân thức có nghĩa ta có: chuyên đề toán 7

Chọn đáp án B.

Bài 2: Chọn câu sai. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì

chuyên đề toán 7

Ta có: chuyên đề toán 7 nên D sai

Chọn đáp án D

Bài 3: Tìm hai số x, y biết chuyên đề toán 7 và x + y = -32

chuyên đề toán 7

chuyên đề toán 7

Chọn đáp án C.

Bài 4: Biết chuyên đề toán 7 và x + y = 60. Hai số x, y lần lượt là?

A. x = 27; y = 33

B. x = 33; y = 27

C. x = 27; y = 44

D. x = 27; y = 34

chuyên đề toán 7

Chọn đáp án A.

Bài 5: Cho 7x = 4y và y - x = 24. Tìm giá trị x, y?

A. y = 4; x = 7

B. x = 32; y = 56

C. x = 56; y = 32

D. x = 4; y = 7

chuyên đề toán 7

Chọn đáp án B.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Chứng minh rằng nếu chuyên đề toán 7 thì:

chuyên đề toán 7

Đáp án
chuyên đề toán 7

Bài 2: Ba học sinh A, B, C có số điểm mười tỉ lệ với các số 2, 3, 4. Biết rằng tổng số điểm mười của A và C lớn hơn B là 6 điểm mười. Hỏi mỗi em có bao nhiêu điểm 10?

Gọi a, b, c lần lượt là số điểm 10 của ba học sinh A, B, C

chuyên đề toán 7

Vậy bạn A có 4 điểm 10

Bạn B có 6 điểm 10; bạn C có 8 điểm 10

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
16 4.525
Sắp xếp theo

Chuyên đề Toán 7

Xem thêm