Ôn tập Toán 7 học kì 2 chuyên đề Thống kê

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TOÁN 7 HỌC 2
CHUYÊN ĐỀ 3 THỐNG
A. THUYẾT
1. Dấu hiệu
Số liệu thống các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu. Mỗi số liệu
một giá trị của dấu hiệu.
dụ 1: Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 20 học sinh ghi lại như sau:
28
35
29
37
30
35
37
30
35
29
30
37
35
35
42
28
35
29
37
20
Dấu hiệu đây là: số cân nặng của mỗi học sinh
2. Tần số
Bảng “tần số” thường được lập như sau:
Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng
Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dáu hiệu theo thứ tự tăng dần
Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.
dụ: Lập bảng “tần số” của VD1
Số cân (x)
28
29
30
35
37
42
Tần số (n)
2
3
4
6
4
1
N 20
3. Tần suất:
- Tần suất f của một giá trị được tính theo công thức:
n
f
N
, trong đó N số các
giá trị, n tần số của một g trị, f tần suất của giá trị đó. Người ta thường
biểu diễn tần suất dưới dạng tỉ số phần trăm.
dụ: Lập bảng tần suất trong VD1:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số cân (x)
28
29
30
35
37
42
Tần số (n)
2
3
4
6
4
1
N 20
Tần suất (f)
2
20
10%
3
20
15%
4
20
20%
6
20
30%
4
20
20%
1
20
5%
4. Số trung bình cộng
- Dựa vào bảng “tần số”, ta thể tính số trung bình cộng của một dấu hiệu (kí
hiệu
X
) như sau:
Nhận từng giá trị với tần s tương ứng;
Cộng tất cả các tích vừa tìm được;
Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số).
Công thức tính:
trong đó:
1 2 k
x ,x ,...,x
k g trị khác nhau của dấu hiệu X.
1 2 k
n ,n ,...,n
k tần số tương ứng.
N số các giá trị.
dụ: Số trung bình cộng trong VD1 là:
28.2 29.3 30.4 35.6 37.4 42.1
X 33(kg)
20
5. Mốt của dấu hiệu
Mốt của dấu hiệu giá trị tần số lớn nhất trong bảng “tần số”, hiệu
0
M .
dụ: Mốt của dấu hiệu trong VD1 là: 35.
6. Vẽ biểu đồ
- Biểu đồ đoạn thẳng:
Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục thể khác nhau).
Xác định các điểm tọa độ cặp số gồm giá trị tần số của (giá trị
viết trước, tần số viết sau).
Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành cùng hoành độ.
- Biểu đồ hình chữ nhật:
Các đoạn thẳng trong biểu đồ đoạn thẳng được thay bằng hình chữ nhật.
- Biểu đồ hình quạt:
Đó một hình tròn được chia thành các hình quạt góc tâm của các
hình quạt tỉ lệ với tần suất.
B. BÀI TẬP
Bài toán 1: Điều tra số con trong 30 gia đình một khu vực dân người ta
bảng số liệu thống ban đầu sau đây:
2
4
3
2
8
2
2
3
4
5
2
2
5
2
1
2
2
2
3
5
5
5
5
7
3
4
2
2
2
3
Hãy cho biết:
a) Dấu hiệu cần tìm hiểu. Gía trị của dấu hiệu.
b) Số đơn vị điều tra
c) Số các g trị khác nhau của dấu hiệu.
d) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu tần số của chúng.
Bài toán 2: Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của 20 gia đình
một tổ dân phố, ta kết quả sau:
165
85
65
65
70
50
45
100
45
100
100
100
100
90
53
70
140
41
50
150
Hãy cho biết:
a) Dấu hiệu cần tìm hiểu.

Ôn tập Đại số 7 chương 3: Thống kê

Nhằm giúp các em học sinh ôn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 lớp 7 cũng như thi học kì 2 lớp 7 sắp tới, VnDoc giới thiệu tài liệu Ôn tập Toán 7 học kì 2 chuyên đề Thống kê. Tài liệu là tổng hợp lý thuyết và bài tập vận dụng, cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 3 Đại số 7 về chuyên đề Thống kê.

Chương 3 Đại số 7: Thống kê - sẽ là phần nội dung chính được học trong giữa học kì 2 môn Toán lớp 7. Để có thể ôn luyện tốt cho bài thi giữa kì sắp tới, việc nắm vững lý thuyết cũng như vận dụng làm các bài tập liên quan là rất quan trọng để giúp các em học sinh đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Toán.

Ngoài Ôn tập Toán 7 học kì 2 chuyên đề Thống kê, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
12 1.961
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 7: Giải SGK Toán 7, Giải SBT Toán 7 đại số, hình học Xem thêm