Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 8 đươc VnDoc biên soạn, kèm đáp án hướng dẫn giải chi tiết. Nhằm đảm bảo cho đánh giá đúng năng lực của các bạn học sinh.

Hy vọng với Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa này còn giúp ích cho quý thầy cô trong quá trình ôn tập cũng như ra đề Hóa học 9. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021

Đề số 8

Câu 1. (2 điểm)

Cho các hợp chất vô cơ sau: CO2, Al2O3, NaOH, H3PO4, H2S, Fe(OH)2, KHSO3, CaO, Na2CO3, HBr, P2O5, Al(OH)3, Ca(H2PO4)2, N2O5, Fe2O3

Hãy sắp xếp các hợp chất trên vào cột phù hợp trong bảng sau và gọi tên các hợp chất đó.

Oxit Axit Bazơ Muối
Oxit axit Oxit bazơ
         
         

Câu 2. (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau

a) HCl + NaOH →

b) Ca(OH)2 + CO2

c) NaCl + AgNO3

d) Na2O + H2O

e) Mg + H3PO4

f) Al2(SO4)3 + NaOH→

g) Al2O3 + NaOH→

h) Na2CO3 + HCl →

Câu 3. (2 điểm) Cho 3 dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, KOH, AlCl3. Trình bày các bước để phân biệt 3 dung dịch trên. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 4. (3,5 điểm) Hòa tan 2,32 gam oxit sắt từ Fe3O4 trong 200ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

b) Sau phản ứng, chất nào phản ứng hết? Chất nào còn dư

c) Tính nồng độ mol mỗi chất trong dung dịch X.

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Hóa năm 2020 - 2021

Câu 1.

Oxit Axit Bazơ Muối
Oxit axit Oxit bazơ

CO2

Cacbon đioxit

Al2O3

Nhôm oxit

H3PO4

Axit photphorơ

NaOH

Natri hiđroxit

KHSO3

Kali hiđrosunfit

P2O5

Điphotpho pentaoxit

CaO

Canxi oxit

H2S

Axit sunfuahiđric

Fe(OH)2

Sắt (II) hiđroxit

 

Na2CO3

Natri cacbonat

N2O5

Đi nitơ pentaoxit

Fe2O3

Sắt (III) oxit

HBr

Axit bromhiđric

Al(OH)3

Nhôm hiđroxit

Ca(H2PO4)2

Canxi đihiđrophotphat

Câu 2.

a) HCl + NaOH → NaCl + H2O

b) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

c) NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

d) Na2O + H2O → 2NaOH

e) 3Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2

f) Al2(SO4)3 + 6NaOH→ 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

g) Al2O3 + 2NaOH→ 2NaAlO2 + H2O

h) Na2CO3 + HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Câu 3.

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

  HCl HNO3 KOH AlCl3
Quỳ tím Quỳ chuyển sang đỏ Quỳ chuyển sang đỏ Quỳ chuyển sang xanh Quỳ không đổi màu
Dung dịch AgNO3 Kết tủa trắng Không hiện tượng - -


Dấu (-) cho biết chất đã được nhận biết

Phương trình phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

Câu 4.

a) Phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

b)

nFe3O4 = 0,01 mol

nHCl = 0,2 mol

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

0,01 → 0,08 → 0,01 → 0,02

Xét tỉ lệ mol:

\frac{{{n_{F{e_3}{O_4}}}}}{1} < \frac{{{n_{HCl}}}}{8}

Vậy sau phản ứng HCl dư:

nHCl phản ứng = 8.nFe3O4 = 0,08 mol

nHCl dư = 0,2 - 0,08 = 0,12 mol

c) Dung dịch sau phản ứng có: 0,01 mol FeCl2; 0,02 mol FeCl3; 0,12 mol HCl dư

\begin{array}{l}
{C_{{M_{FeCl}}_{_2}}} = \frac{{{n_{FeC{l_2}}}}}{V} = \frac{{0,01}}{{0,2}} = 0,05M\\
{C_{{M_{FeCl}}_{_2}}} = \frac{{{n_{FeC{l_3}}}}}{V} = \frac{{0,02}}{{0,2}} = 0,1M\\
{C_{{M_{HCl}}_{}}} = \frac{{{n_{HCl}}}}{V} = \frac{{0,12}}{{0,2}} = 0,6M
\end{array}

....................

VnDoc đã giới thiệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 8 có đáp án lời giải chi tiết. Nội dung câu hỏi gồm 4 câu tự luận phù hợp với thời gian 45 phút. Đề thi bao quát trọng tâm các dạng câu hỏi bài tập trong chương trình Hóa học đã được học trước đó. 

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 8. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 203
Sắp xếp theo

Đề KSCL đầu năm lớp 9

Xem thêm