Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Toán Giải tích chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT An Thới - Kiên Giang

TRÖÔØNG THPT AN THỚI
Naêm hoïc 2018-2019
ÑEÀ KIEÅM TRA TOÁN - KHOÁI 12
Thôøi gian : 45 phuùt
MAÕ ÑEÀ
586
Họ và tên:…………………………………………………Lớp:…………………
Câu 1: Cho
2 6
1 1
( ) 2, ( ) 5
f x dx f x dx
.Tính
6
2
( )f x dx
.
-7 7 3 -10
Câu 2:t tích phân
2
2
1
.e d
x
I x x
. Sử dụng phương pháp đổi biến số với
2
u x
, tích phân
I
được biến đổi thành
dạng nào sau đây
2
1
1
e d
2
u
I u
.
2
1
2 e d
u
I u
.
2
1
2 e d
u
I u
.
2
1
1
e d
2
u
I u
.
Câu 3: Tính
3
sin .cos . ?
x x dx
2
sin
x
2
sin
2
x
C
4
sin
x
4
sin
4
x
C
Câu 4: Biết
1
2
1
2 ln
d .
e
x
x a b e
x
, với
,a b
. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
6a b
.
.
3a b
.
.
Câu 5: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm s
2
2 3y x x
, trục
Ox
và các đường thẳng
1x
,
2x
bằng
9
7
1
3
17
Câu 6: Cho hàm số
( )f x
có đạo hàm trên đoạn
1;2
,
(1) 1
f
(2) 2
f
. Tính
2
1
'( )I f x dx
.
3I
1I
1
I
7
2
I
Câu 7: Tính
7 ?
x
dx
1
7
x
C
7 ln 7
x
C
7
ln 7
x
C
1
7
1
x
C
x
Câu 8: Cho hàm số = () có đạo hàm liên tục trên đoạn
0;5
5 5
f
,
5
0
d 30
xf x x
. Tính
5
0
df x x
.
25. - 5.
25
.
35
.
Câu 11: Kí hiệu là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
, trục hoành, đường thẳng (như hình bên). Hỏi khẳng
định nào dưới đây là khẳng định đúng?
.
S
y f x
,
x a x b
d .
b
a
S f x x
d d .
c b
a c
S f x x f x x
d d
c b
a c
S f x x f x x
d d .
c b
a c
S f x x f x x
1
A B
C D
6
A B
C D
11
A B
C D
16
A B
C D
2
A B
C D
7
A B
C D
12
A B
C D
17
A B
C D
3
A B
C D
8
A B
C D
13
A B
C D
18
A B
C D
4
A B
C D
9
A B
C D
14
A B
C D
19
A B
C D
5
A B
C D
10
A B
C D
15
A B
C D
20
A B
C D
O
a
c
b
x
y
y f x
Câu 9: Cho
(
+ 1
)

= 2
. Khi đó
(
)

ằ
1.
1.
4 2
Câu 10: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
2y x
y x
bằng
3
.
9
2
.
11
6
.
3
2
.
Câu 12: Cho tích phân
0
1
1
1
a
dx
x
. Khi đó a bằng:
7
4
15
4
3
5
3
4
Câu 13: Cho
d
f x x F x C
. Khi đó với
0a
a,b
là hằng số, ta có
df ax b x
bằng
1
F ax b C
a
.
1
F ax b C
a b
.
F ax b C
.
aF ax b C
Câu 14: Cho hàm số f(x) liên tục trên [a;b] và F(x) là một ngun hàm của f(x). Tìm khẳng định sai.
1
a
a
f x dx
b b
a a
f x dx f t dt
d d
b a
a b
f x x f x x
d
b
a
f x x F b F a
Câu 15: Cho phần vật th
B
giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình
0x
3
x
. Cắt phần vật thể
B
bởi
mặt phẳng vuông góc với trục
Ox
tại điểm có hoành độ
x
0
3
x
ta được thiết diện là một tam giác
vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là
2x
cos x
. Thể tích vật thể
B
bằng:
3 3
3
.
3 3
6
.
3 3
6
.
3 3
6
.
Câu 16: Cho hàm số
f x
thỏa mãn đồng thời các điều kiện
sinf x x x
0 1
f
. Tìm
f x
.
2
1
cos
2 2
x
f x x
2
cos 2
2
x
f x x
2
cos 2
2
x
f x x
2
cos
2
x
f x x
Câu 17: Cho hàm số liên tục trên đoạn . Gọi là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục
hoành và hai đường thẳng . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục
hoành được tính theo công thức:
. =
(
)

. =
|
()
|

Câu 18: Cho hai tích phân
()

 =  à
(
)
 =

. Tính
5
2
4 1 dI f x g x x
.
3I
.
27I
.
11I
.
13I
.
Câu 19: Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
e
x
y x
,
0y
,
0x
,
1x
xung quanh trục
Ox
2
eV
9
4
V
.
e 2V
.
e 2V
.
Câu 20: Tính tích phân
2
2
1
4
d
x x
I x
x
.
29
2
I
11
2
I
.
11
2
I .
29
2
I .
y f x
;a b
D
y f x
,
x a x b a b
D
2
b
a
V f x dx
2
2
b
a
V f x dx

Đề kiểm tra Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Toán Giải tích chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT An Thới - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Toán Giải tích chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT An Thới - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm