Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 7)

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 1 lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 7). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Tính phân tử khối của các chất sau: H2SO4; HNO3; Al2(SO4)3; BaCO3; Na3PO4; Ca3(PO4)2.

Câu 2: Hợp chất Ala(NO3)3 có phân tử khối là 213 đvC.

Hãy xác định giá trị của a.

Câu 3: Trong số các hợp chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí ammoniac tạo nên từ N và H.

b) Photpho đỏ tạo nên từ P.

c) Axit clohidric tạo nên từ H và Cl.

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O.

e) Glucozo tạo nên từ C, H và O.

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1: H2SO4 (98đvC); HNO3 (63 đvC); Al2(SO4)3 (342 đvC); BaCO3 (197 đvC); Na3PO4 (164 đvC); Ca3(PO4)2 (310 đvC).

Câu 2: Ta có: 27 x a + 62 x 3 = 213 → a = 1.

Câu 3: Đơn chất: Photpho đỏ, kim loại magie vì được tạo nên từ một nguyên tố hoá học là P hoặc Mg.

Hợp chất: Khí amoniac, axit clohidric, canxi cacbonat, glucozo vì được tạo nên từ hai hoặc ba nguyên tố hoá học.

Đánh giá bài viết
1 242
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm