Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 8)

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 1 lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 8). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Cho biết thành phần phân tử của các chất sau:

- Ozon gồm có 3 nguyên tử oxi cấu tạo nên.

- Axit sunfuric gồm có 2 nguyên tử hidro; 1 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử oxi.

- Kali penmanganat gồm có: 1 nguyên tử kali; 1 nguyên tử mangan và 4 nguyên tử oxi tạo nên.

- Sắt nitrat gồm có: 1 nguyên tử sắt; 3 nguyên tử nito và 9 nguyên tử oxi.

a) Hãy xác định chất nào là đơn chất, hợp chất, giải thích.

b) Hãy xác định phân tử khối của các chất trên.

Câu 2:

a) Phân tử là gì?

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất, lấy thí dụ minh hoạ.

Câu 3: Hãy viết kí hiệu hoá học của:

a) 6 nguyên tố kim loại ở thể rắn.

b) 1 nguyên tố kim loại ở thể lỏng.

c) 7 nguyên tố kim loại ở trạng thái khí.

d) 4 nguyên tố phi kim ở trạng thái rắn.

e) 1 nguyên tố phi kim ở trạng thái lỏng.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

a) - Ozon là đơn chất do cùng một nguyên tố oxi tạo nên.

- Axit sunfuric là hợp chất do 3 nguyên tố H, S và O tạo nên.

- Sắt nitrat là hợp chất do 3 nguyên tố Fe, N và O tạo nên.

- Kali penmanganat là hợp chất do 3 nguyên tố K, Mn và O tạo nên.

b) Phân tử khối của các chất:

- Ozon có phân tử khối: 16 x 3 = 48 (đvC)

- Axit sunfuric có phân tử khối: 2 x 1 + 32 x 1 + 16 x 4 = 98 (đvC)

- Kali penmanganat có phân tử khối: 39 + 55 + 16 x 4 = 158 (đvC)

- Sắt nitrat có phân tử khối: 56 + 3 x 14 + 9 x 16 = 242 (đvC)

Câu 2:

a) Phân tử là hạt vi mô đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất.

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau, còn phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau.

Ví dụ:

Phân tử của hợp chất là: NaCl, HCl, NH3, …

Phân tử của đơn chất là: Cl2, N2, H2, O2, …

Câu 3:

a) 6 nguyên tố kim loại ở thể rắn: Fe, Cu, Mg, K, Al, Zn, Cr

b) 1 nguyên tố kim loại ở thể lỏng: Hg

c) 7 nguyên tố phi kim ở trạng thái khí: H, O, N, Cl, He, Ne

d) 4 nguyên tố phi kim ở trạng thái rắn: C, P, S, I

e) 1 nguyên tố phi kim ở trạng thái lỏng: Br

Đánh giá bài viết
1 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm