Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán là tài liệu tham khảo học tập hữu ích dành cho các em học sinh, phụ huynh, và các thầy cô giáo nghiên cứu học tập, nhằm chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 1 và cuối học kì 1 lớp 2 sắp tới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 1

1. Viết số:

a. Bốn mươi tám ki-lô-gam:................

b. Năm mươi hai lít:...............

c. Số bé nhất có hai chữ số:.................

d. Số lớn nhất có một chữ số:................

2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:

8 + 5.......9 + 6

10 + 4.........7 + 6

3. Đặt tính rồi tính:

47 + 36                59 + 7             68 - 28              87 – 66

4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác?

Hình a và hình c

☐ Hình a và hình d

☐ Hình a và hình b

5. Số ?

a.

b.

6. Một cửa hàng buổi sáng bán 48 kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Câu 1:

a. Tính nhẩm:

5 + 6 + 8 =

50 + 30 =

14 + 6 + 11 =

7 + 4 + 2 =

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

68 + 6               78 + 9            25 + 46            37 + 24

Câu 2: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:

a. 50 cm = ........... dm

A. 5

B. 10

C. 15

b. 7dm + 8dm = ............dm

A. 78

B. 15

C. 2

c. Số bé nhất có 2 chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 12

d. Số liền trước của 89 là:

A. 88

B. 90

C. 100

Câu 3: Điền dấu >, < , =

47 + 18 ........ 65 + 8

35 + 7 ........16 + 25

Câu 4: Thùng thứ nhất có 16l dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Câu 5: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình sau để được: 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 3

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Số bị trừ là 67, số trừ là 33 thì hiệu sẽ là bao nhiêu?

A. 100

B. 90

C. 34

D. 44

Câu 2: Số hạng thứ nhất là 18, số hạng thứ hai là 29 thì tổng sẽ là bao nhiêu?

A. 47

B. 37

C. 57

D. 56

Câu 3: Kết quả của phép tính 15kg – 10kg + 7 kg là bao nhiêu?

A. 10kg

B. 11kg

C. 12kg

D. 13kg

Câu 4: Kết quả của phép tính 12 + 30 + 58 là bao nhiêu?

A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

II. Tự luận:

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (2đ)

Bài 2: (Tính)

5 + 6 =

7 + 8 =

4 + 8 =

9 + 3 =

6 + 5 =

8 + 7 =

8 + 4 =

3 + 9 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính

15 + 9               26 +18        8 + 67             58 + 12

Bài 4: Trong hình bên:

a. Có .... hình tam giác.

b. Có ....hình chữ nhật .

Bài 5: Hoa cân nặng 18 kg. Mai cân nặng hơn 3 kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki lô gam?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

16 + 34                56 + 36              65 - 43              78 – 35

Câu 2: Tính:

7 + 3 + 8 =………

5 + 8 + 6 = ……...

18kg – 10kg + 5kg =…….

6l + 9l + 5l =………

Câu 3: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống

7 + 6.........6 + 7

8 +6 – 10 ........3

8 + 8 ........7 + 8

Câu 4: Bao gạo cân nặng 58 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 23 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

.......………………………………………………………………….

…........………………………………………………………………

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 5

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

1. Số liền trước của 99 là:

A. 89

B. 100

C. 98

D. 97

2. Các số 42,59,38,70 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 59,38,42,70

B. 42,38,59,70

C. 38,42,59,70

D. 70.59,42,38

3. 44kg - 4 kg = ……..kg

A. 42

B. 41

C. 44

D. 40

4. 80 - 30 -20 = ……..

A. 30

B. 40

C. 50

D. 10

5. Con ngỗng nặng 6 kg ,con gà nhẹ hơn con ngỗng 4 kg. Con gà cân nặng……….kg.

A. 10kg

B. 8kg

C. 2kg

D. 12g

6. 1 dm = ..... cm

A. 10

B. 20

C. 30

D. 100

7. 60 cm = ....dm

A. 60

B. 6

C. 7

D. 8

8. 45 + 8 =......

A. 42

B. 43

C. 53

D. 63

II. Phần tự luận:

1. Đặt tính rồi tính:

25 +27                  36 +49            55 + 18           9 + 44

2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

18 +6 … 18 + 8; 23 +7 … 38 – 7

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 28 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

4. Chọn câu trả lời đúng

Hình bên có mấy hình tứ giác?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 5

A. 3 hình tứ giác

B. 2 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán có bài tập vận dụng chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Tiếng Việt nâng cao, Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
53 48.977
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm