Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề thi Toán lớp 1 kì 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 1 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chữ số lớn nhất: 12, 25, 53, 67, 34.

A. 67

B. 53

C. 12

D. 25

Câu 2: Chữ cái bé nhất 85, 56, 24, 12, 25.

A. 85

B. 56

C. 12

D. 24

Câu 3: Số gồm 9 chục và 3 đơn vi ̣là:

A, 39

B, 93

C, 83

D, 80

Câu 4. Phép cộng 12 + 4 có kết quả bằng:

A. 16

B. 29

C. 28

D. 39

Câu 5: Số liền sau của 22 là:

A. 23

B. 24

C. 21

D. 20

Câu 6: 32 + 23 = ?

A. 55

B. 63

C. 61

D. 65

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

53 + 24 + 2 = …..

53 + 2 + 24 = …

89 – 25 – 4 = …

89 – 4 – 25 = …

76 + 20 – 5 = ….

89 – 29 + 5 = ….

Câu 2: (2 điểm)

99 – 55 ….. 88 – 33

88 – 33 …. 77 – 44

5 + 23 ….. 23 + 5

99 – 53 …. 89 – 43

55 + 44 ….. 72 + 27

98 – 35 …. 89 - 24

21 + 3 …. 29 – 4

57 – 23 …. 89 – 57

43 + 6 …. 46 + 3

Câu 3: Ô tô bắt đầu chạy lúc 3 giờ ở Hải Phòng và sau 3 giờ sẽ đến Hà Nội. Hỏi ô tô đến Hà Nội lúc mấy giờ? (2 điểm)

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm)

Có ….. điểm

Có …. đoạn thẳng

Có ….. hình tam giác

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 5: (1 điểm)

- Số lớn nhất có một chữ số là: ……

- Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: ……

- Lấy số tròn chục lớn nhất có hai chữ số cộng với số lớn nhất có một chữ số được kết quả là: 

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Ngoài Đề ôn tập cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.233
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm