Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO TP.HCM KIM TRA GIA HC K II
TRƯỜNG THPT NGUYN CHÍ THANH Năm hc: 2018 - 2019
Môn: TOÁN- Lp 11
Thi gian: 60 phút (không k thi gian phát đề)
Bài 1: (5,0 đim) Tìm các gii hn sau:
1)
x
x x
x x+
2
3
2
2 5 2
lim
2 4
→−
+ +
2)
2
2
2
5 3
lim
3 2
x
x
x x
+
3)
2
2 5 3 1
lim
2 1
x
x x x
x
−∞
+ +
+
4)
(
)
2
lim 4 3 1 2
x
x x x
+∞
+ 5)
3
2
2 3 5
lim
3 2
x
x x
x x
−∞
+
Bài 2: (1,0 đim)
Cho hàm s
(
)
2
2
f x x x
= +
. Tìm a, b biết
x
f(x)
a lim
x
−∞
=
(
)
x
b lim f(x) ax
−∞
= .
Bài 3:(4,0 đim)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nht và SA (ABCD).
1) CMR: các tam giác SBC và SCD là các tam giác vuông.
2) Dng AH là đường cao ca tam giác SAD. Chng minh:
AH SC
3) Gi K là hình chiếu vuông góc ca A lên SB. Chng minh: (SAC) (AHK).
4) Cho
2, , 3
SA a AB a AD a
= = =
. Tính góc hp bi SB và (SAC).
––––––––––––––––––––Hết–––––––––––––––––––
H và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO TP.HCM KIM TRA GIA HC K II
TRƯỜNG THPT NGUYN CHÍ THANH Năm hc: 2018 - 2019
Môn: TOÁN- Lp 11
Thi gian: 60 phút (không k thi gian phát đề)
Bài 1: (5,0 đim) Tìm các gii hn sau:
1)
x
x x
x x+
2
3
2
2 5 2
lim
2 4
→−
+ +
2)
2
2
2
5 3
lim
3 2
x
x
x x
+
3)
2
2 5 3 1
lim
2 1
x
x x x
x
−∞
+ +
+
4)
(
)
2
lim 4 3 1 2
x
x x x
+∞
+ 5)
3
2
2 3 5
lim
3 2
x
x x
x x
−∞
+
Bài 2: (1,0 đim)
Cho hàm s
(
)
2
2
f x x x
= +
. Tìm a, b biết
x
f(x)
a lim
x
−∞
=
(
)
x
b lim f(x) ax
−∞
= .
Bài 3:(4,0 đim)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nht và SA (ABCD).
5) CMR: các tam giác SBC và SCD là các tam giác vuông.
6) Dng AH là đường cao ca tam giác SAD. Chng minh:
AH SC
7) Gi K là hình chiếu vuông góc ca A lên SB. Chng minh: (SAC) (AHK).
8) Cho
2, , 3
SA a AB a AD a
= = =
. Tính góc hp bi SB và (SAC).
––––––––––––––––––––Hết–––––––––––––––––––
H và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .
ĐÁP ÁN ĐỀ KIM TRA GIA HC KÌ II – NĂM HC 2018 – 2019
MÔN TOÁN LP 11
Bài
Ý
NI DUNG
ĐIM
1
1)
x
x x
x x+
2
3
2
2 5 2
lim
2 4
→−
+ +
=
(
)
(
)
( )
( )
x
x x
x x x
2
2
2 2 1
lim
2 2 2
→−
+ +
+ +
0,25+0,25
2
2
2 1
lim
2 2
x
x
x x
→−
+
=
+
3
10
=
0,25+0,25
2)
2
2
2
5 3
lim
3 2
x
x
x x
+
=
( )
(
)
2
2
2 2
4
lim
3 2 5 3
x
x
x x x
+ + +
0,25
(
)
(
)
( )( )
(
)
2
2
2 2
lim
2 1 5 3
x
x x
x x x
+
=
+ +
0,25
( )
(
)
2
2
2
lim
1 5 3
x
x
x x
+
=
+ +
2
3
=
0,25+0,25
3)
2
2 5 3 1
lim
2 1
x
x x x
x
−∞
+ +
+
=
2
2 5
1 3 1
lim
2 1
x
x x
x x
x
→−∞
+ +
+
0,25
2
2 5 1
1 3
lim
1
2
x
x x x
x
→−∞
+ +
=
+
0,5
1
=
0,25
4)
(
)
2
lim 4 3 1 2
x
x x x
+∞
+ =
2 2
2
4 3 1 4
lim
4 3 1 2
x
x x x
x x x
→+∞
+
+ +
0,25
2
3 1
lim
3 1
4 2
x
x
x x
x x
→+∞
+
=
+ +
0,25
2
1
3
lim
3 1
4 2
x
x
x x
→+∞
+
=
+ +
3
4
=
0,25+0,25
5)
3
2
2 3 5
lim
3 2
x
x x
x x
−∞
+
=
2 3
2
3 5
2
lim .
3 1
2
x
x x
x
x x
→−∞
+
= +∞
0,5
2 3
2
lim
3 5
2
lim 1
3 1
2
x
x
x
x x
x x
→−∞
→−∞
= −∞
+
=
0,5
2
2
2
1 2
1
2
lim lim
x x
x
x x
x x
a
x x
→−∞ →−∞
+
+
= =
0,25
2
1 2
lim 1 1
x
x x
→−∞
= + =
0,25
(
)
2
2
2
lim 2 lim
1 2
1
x x
x
b x x x
x x
x x
→−∞ →−∞
+
= + + =
+
0,25
2
2
1
1
lim
2
1 2
1 1
x
x
x x
→−∞
+
= =
+
0,25
3
1)
(
)
( )
(
)
` . .
BC AB ABCD la h c n
BC SA SA ABCD
0,25
(
)
BC SAB
BC SB
SBC
vuông ti B
0,25
(
)
( )
(
)
` . .
CD AD ABCD la h c n
CD SA SA ABCD
0,25
(
)
CD SAD
CD SD
SCD
vuông ti D
0,25
2)
(
)
( )
CD SAD
CD AH
AH SAD
0,25
( )
CD AH
AH SCD
AH SD
0,5
AH SC
0,25
3)
(
)
( )
BC SAB
BC AK
AK SAB
0,25
( )
BC AK
AK SBC
AK SB
0,25
( )
AK SC
SC AHK
AH SC
0,25
(
)
(
)
SAC AHK
0,25
4)
Dng
BI AC
ti I
(
)
(
)
BI SA SA ABCD
(
)
BI SAC
ti I
0,25
SI là hình chiếu ca SB trên (SAC)
( )
(
)
(
)
, ,
SB SAC SB SI BSI
= =
0,25
2 2
3
SB SA AB a
= + =
2 2 2
1 1 1 3
2
a
BI
BI BA BC
= + =
0,25

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội. Tài liệu gồm 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 218
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm