Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Trang 1 | 2, Mã đ 132
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THC
KHO SÁT CHẤT LƯỢNG HC K I, NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN - LP 10
(Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian giao đề)
thi gm 2 trang)
Mã đề thi: 132
H và tên thí sinh:…………………………………………… Số báo danh:……………….
(Thí sinh làm bài ra t giấy thi, ghi rõ mã đ thi)
I. PHN TRC NGHIM (3,0 đim)
Câu 1: Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A. 5 chia hết cho 3.
B. 5 lớn hơn 3.
C. Anh hùng Nguyn Viết Xuân quê huyn Vĩnh Tường, tnh Vĩnh Phúc.
D. Đội nào vô địch AFF Cup năm 2018?
Câu 2: Cho hai tp hp
1;2; ; }, {1; ; }A a b B x y
. Kết luận nào sau đây đúng?
A.
B.
.AB
C.
D.
{1}.AB
Câu 3: Cho hai tp hp
;1A

,
2;2B



. Tìm
\AB
.
A.
\ ; 2 [1;2]AB 
. B.
\ ; 2AB 
. C.
\ [ 2;1]AB
. D.
\ (1;2]AB
.
Câu 4: Tập xác định ca hàm s
3
21
y
x

A.
 
2; \ 1D
. B.
\1D 
. C.
2;D
. D.
1;D 
.
Câu 5: Hàm s nào sau đây là hàm số l?
A.
2
3y x x
. B.
. C.
4
y
x
. D.
yx
.
Câu 6: Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của hàm số nào ?
A.
2
4y x x
. B.
2
48y x x
. C.
2
48y x x
. D.
2
4y x x
.
Câu 7: Vi giá tr nào ca tham s m thì phương trình
22
( 1) 2 3 0m x m m
vô nghim?
A.
1.m
B.
2.m 
C.
1.m 
D.
3.m 
Trang 2 | 2, Mã đ 132
Câu 8: H phương trình
20
25
xy
xy
có nghim là
A.
2
1
x
y
B.
1
2
x
y
C.
2
1
x
y
D.
0
0
x
y
Câu 9: Gi M là trung điểm của đoạn thng AB. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
MA MB
. B.
AM BM
. C.
2MA AB
. D.
2BM BA
.
Câu 10: Cho hình vuông
ABCD
cnh
a
. Tính
.AB DA
A.
2AB DA a
. B.
0AB DA
. C.
2AB DA a
. D.
AB DA a
.
Câu 11: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
cho vectơ
34u i j
. Tọa độ của vectơ
u
A.
(3; 4)u 
. B.
(3;4)u
. C.
( 3; 4)u
. D.
( 3;4)u 
.
Câu 12: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
cho hai điểm
(1;3), (2;5).AB
Tìm tọa độ của vectơ
.AB
A.
( 1; 2).AB  
B.
(1;2).AB
C.
(3;5).AB
D.
(1; 2).AB 
II. PHN T LUN (7,0 đim)
Câu 13 (1,0 điểm): Giải phương trình
5 4 4.xx
Câu 14 (1,0 điểm): Lp bng biến thiên và v đồ th ca hàm s
2
2y x x
.
Câu 15 (1,0 đim): Trên mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
cho hai điểm
(1; 1), (2;4).AB
Tìm tọa độ ca
điểm M để t giác OBMA là mt hình bình hành.
Câu 16 (1,0 điểm): Cho hai điểm c định
, AB
phân bit. Tìm tp hợp các đim
M
tho mãn điều kin
MA MB MA MB
.
Câu 17 (1,0 đim): Mt lp có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh gii Toán, 20 hc sinh gii Văn và 12
hc sinh không giỏi môn nào trong hai môn Toán Văn. Hi lớp đó bao nhiêu học sinh gii c hai
n Toán và Văn?
Câu 18 (1,0 đim): Tìm hàm số bậc hai
2
y ax bx c
biết rằng đồ thị của hàm số một đường
Parabol đi qua điểm
( 1;0)A
và có đỉnh
(1;2)I
.
Câu 19 (1,0 đim): Tìm tt c các giá tr ca tham s m để phương trình sau có nghiệm
4 3 2
2120x mxmx x 
----- HT -----
Thí sinh không s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
Trang 1 | 4
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
KHO SÁT CHẤT LƯỢNG HC K I, NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN, LP 10
NG DN CHM
(ng dn chm gm 4 trang)
I. PHN TRC NGHIM KHÁCH QUAN (3,0 đim)
Mi câu đúng được 0,25 điểm
-Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
132
D
D
B
A
C
B
C
A
D
C
A
B
256
D
C
A
B
C
A
D
D
C
B
A
B
379
B
A
D
C
A
B
D
D
B
A
C
B
412
B
A
C
C
B
A
D
B
B
D
C
A
II. PHN T LUN (7,0 đim)
Câu 13 (1,0 điểm): Giải phương trình
5 4 4.xx
NI DUNG
ĐIM
Điu kin để phương trình là :
4 0 4xx
.
0,25
TH1.
5 4 4 0.x x x
(tha mãn)
0,25
TH2.
4
5 4 ( 4) 6 8 0 .
3
x x x x
(tha mãn)
0,25
Vậy phương trình có 2 nghiệm:
0
4
.
3
x
x

0,25
Câu 14 (1,0 điểm): Lp bng biến thiên và v đồ th hàm s
2
2y x x
.
NI DUNG
ĐIM
Ta có: BBT
0,25
Đồ th là Parabol có đỉnh
(1; 1)I
, trục đối xng
1x
và có b lõm quay lên trên.
Đồ th ct trc
Ox
tại hai điểm
(0;0), (2;0)OA
0,25

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hiền - Đà Nẵng. Tài liệu gồm 12 câu trắc nghiệm và 7 bài toán tự luận, thời gian làm bài thi 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm