Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Câu 1: Những cây có lá màu đỏ có quang hợp được không? Tại sao? (0.5đ)

Câu 2 (2.25đ):

a) Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp? (0.75đ)

b) Trình bày hệ sắc tố quang hợp. (1.5đ)

Câu 3: (1.75 đ)

a) Năng suất sinh học là gì? (0.75đ)

b) Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày, người nông dân thu được 2400kg sinh khối, trong đó có 1800kg quả. Hãy tính năng suất sinh học và năng suất kinh tế của 1 ha cà chua đó. (1đ)

Câu 4: (2.5 đ)

a) Trình bày cấu tạo của túi tiêu hóa. (1.5đ)

b) Tại sao lại nói thức ăn trong túi tiêu hóa vừa được tiêu hóa nội bào vừa được tiêu hóa ngoại bào? (1đ)

Câu 5: (3.0 đ)

a) Em hãy cho biết sự khác nhau giữa ruột non và manh tràng ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật. (1.75đ)

b) Vi sinh vật cộng sinh có vai trò gì đối với quá trình tiêu hóa của động vật ăn thực vật? (1.25đ)

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học

Câu 1 (0.5đ): Những cây có lá màu đỏ có quang hợp được không, tại sao? (0.5đ)

- Cây vẫn quang hợp được nhưng cường độ quang hợp không cao.

- Vì lá cây vẫn có diệp lục tố nhưng hàm lượng ít.

Câu 2 (2.25đ):

a) Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp? (0.75đ)

b) Trình bày hệ sắc tố quang hợp. (1.5đ)

ĐÁP ÁN: a) 0.75đ

- Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.

- Khi cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp cũng tăng.

- Điểm bão hòa ánh sáng là trị số ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực đại.

b) 1.5 đ

- Diệp lục tạo màu xanh cho lá/ gồm diệp lục a và diệp lục b

- Sắc tố carotenoit tạo màu đỏ, da cam, vàng của lá và quả, gồm caroten và xantophyl.

- Sơ đồ hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng:

Carotenoit → diệp lục b → diệp lục a → diệp lục a ở trung tâm phản ứng → ATP và NADPH

Câu 3 (1.75đ):

a) Năng suất sinh học là gì? (0.75đ)

b) Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày, người nông dân thu được 2400kg sinh khối, trong đó có 1800kg quả. Hãy tính năng suất sinh học và năng suất kinh tế của 1 ha cà chua đó.(1đ)

ĐÁP ÁN: a) 0.75đ

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

b) 1đ

- Năng suất sinh học là: 2400 ÷ 60 = 40 kg/ha/ngày

- Năng suất kinh tế là: 1800 ÷ 60 = 30 kg/ha/ngày

Câu 4 (2.5đ):

a) Trình bày cấu tạo của túi tiêu hóa. (1.5đ)

b) Tại sao lại nói thức ăn trong túi tiêu hóa vừa được tiêu hóa nội bào vừa được tiêu hóa ngoại bào? (1đ)

ĐÁP ÁN: a) 1.5đ

- Hình túi và cấu tạo từ nhiều tế bào.

- Túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất (vừa là miệng, vừa là hậu môn)

- Trên thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzim tiêu hóa vào lòng túi tiêu hóa.

b) 1đ

- Thức ăn vào túi tiêu hóa, các tế bào tuyến trên thành túi tiết ra enzim phân giải thức ăn (tiêu hóa ngoại bào).

- Thức ăn đang tiêu hóa dang dở sẽ tiếp tục được tiêu hóa bên trong các tế bào tại túi tiêu hóa (tiêu hóa nội bào).

Câu 5 (3đ):

a) Em hãy cho biết sự khác nhau giữa ruột non và manh tràng ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật. (1.75đ)

b) Vi sinh vật cộng sinh có vai trò gì đối với động vật ăn thực vật? (1.25đ)

ĐÁP ÁN: a) 1.75đ

Thú ăn thực vật

Thú ăn thịt

Ruột non

Ngắn vài mét (so với thú ăn thực vật)

Dài vài mét (so với thú ăn thịt)

Manh tràng

Không phát triển.

Không có chức năng tiêu hóa.

Phát triển, có nhiều VSV cộng sinh.

Các chất dinh dưỡng được hấp thu qua thành manh tràng.

b) 25đ

Vi sinh vật tiết enzim xenlulaza tiêu hoá xenlulozơ; tiêu hóa các chất hữu cơ khác trong tế bào thực vật thành chất hữu cơ đơn giản.

Vi sinh vật cộng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế, ruột non trở thành nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật nhai lại.

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 11 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 11 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 152
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm