Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3

Đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 1 khác nhau giúp học sinh lớp 1 ôn thi cuối năm hiệu quả.

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống

a/ App_e: Quả táo

b/ b_ll: Quả bóng

c/ Ca_: Con mèo

d/ d_g: Con chó

Đáp án: a/ apple b/ ball c/ cat d/ dog

Bài 2. Nối.

A

B

1. What’s your name?

a. It is a fish

2. Good bye, Hannah

b. I’m eight

3. What is it?

c. Yes, she is

4. Is it a pen?

d. Bye, Beakie.

5. How old are you?

e. My name’s Peter

6. Is she a doctor?

f. No, it isn’t

Đáp án: 1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - f; 5 - b; 6 - c

Bài 3. Chọn đáp án đúng

1. What is…..? It is an elephant.

a. It

b. he

c. they

2. She…a cook.

a. is

b. am

c. are

3. Is it ………. book?

a. an

b. a

c. the

4. Is it an octopus? Yes, … is

a. There

b. these

c. it

5. It is an……………..

a. Apple

b. watermelon

c. pear

6. … is a doctor in Bach Mai hospital.

a. I

b. They

c. He

7. How …. are you? I’m eight years old.

a. old

b. Ø

c. year

8. …it an iguana? Yes, it is.

a. Am

b. is

c. are

9. What are they? They are….

a. Pencils

b. pen

c. clock

10. …name’s Ngoc

a. She

b. he

c. her

Đáp án: 1. a 2. a 3. b 4. c 5. a 6. c 7. a 8. b 9. a 10. c

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 12.783
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm