Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT MAU
    
KIỂM TRA HỌC 2 M HỌC 2018 - 2019
MÔN HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài : 45 phút; (Đề có 30 câu)
đề 001
                  
          

Câu 1:            
A. 


B. 


C. 


D. 

Câu 2:        
A. 


3
HCO
B. 



2
4
SO
C.

2
3
CO
3
HCO
D. 



3
HCO
Câu 3:            
A.
    
B.
    
C.
       
D.
    
Câu 4:    
   
         
 
      
                
  
 
  
A.     B.     
C.   D.  
Câu 5:               
   
                    
                   
       

       
A.  B.  C.  D. 
Câu 6:          
 
 
 

 
       
A.     B.         
C.     D.     
Câu 7:               

  
   
           
A.  B.  C.  D. 
Câu 8:             

   
    
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.   B.   C.   D.  
Câu 9:      
          
                
                     
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 10:                
A.     B.    
C.     D.    
Câu 11:     
 
          
               
          


 


       
             
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 12:      
      

    
    
   
   
  
     
   
              
A.  B.  C.  D. 
Câu 13:              


A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 14:   
       

   
           
A.   
 B.    
C.   
 D.    
Câu 15:     
 
                     
A. 
 
B. 
 
C. 
 
D. 
 
Câu 16:        
A.

B.



C.

D.

Câu 17:               
A.   
 B.   
C.    

 D.    


Câu 18:    
           
    
A.  B.  C.  D. 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 19:    không          
A. 
B.  C. 

D. 
Câu 20:         

    
          
A.   B.    C.   D.  
Câu 21:               
  
           

      
                
        
A.    B.   
C.    D.   
Câu 22:          
A.      B.   
C.   D.    
Câu 23:                 
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 24:                   
      
A.   B.     C.     D.  
Câu 25:         
       
                   
            
   
  
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 26:          
 
     
                  
                  
A.  B.  C.  D. 
Câu 27:             
A. 

B. 

C. 
D. 
Câu 28:        
A.  B.  C. 
D. 
Câu 29:       


     
A.       
B.       
C.      
D.        
Câu 30:              
A.             

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa Xem thêm