Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán trường Tiểu học Hoàng Xá, Phú Thọ năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT THANH THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG 1
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC II
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN - LỚP 4
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Điểm
Nhận xét
Phần 1: Trắc nghiệm (03đ)
Mỗi bài tập dưới đây các câu trả lời A, B, C, D. Hãy chọn câu trả lời
đúng viết vào bài kiểm tra (câu 1- 6).
Câu 1. Phân số nào lớn nhất trong c phân số sau:
A.
7
8
B.
7
9
C.
24
24
D.
3
2
Câu 2. Trung bình cộng của các số: 150 ; 151 152 :
A. 150 B. 151 C. 152 D. 453
Câu 3. Trong các số 36; 54; 150; 270. Số chia hết cho cả 2; 3; 5 9 là:
A. 36 B. 54 C. 150 D. 270
Câu 4. Biểu thức
17
15
x
33
45
-
17
15
x
33
12
kết quả là:
A.
17
20
B.
33
30
C
33
20
D.
17
15
Câu 5. Tìm x: x + 295 = 45 x 11
A. x = 200 B. x = 495 C. x = 790 D. x = 350
Câu 6. Một hình bình hành chiều cao 2dm đ dài đáy 10cm. Diện tích hình
bình hành đó là:
A. 20cm
2
B. 200cm
2
C. 20dm
2
D. 24 dm
2
Phần 2: Tự luận (07đ)
Bài 1. (1 điểm). Tính:
a) 15 +
=
b)
9
4
-
18
5
=
c)
x
7
5
=
d)
7
4
:
7
2
=
Bài 2. (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)
6
1
ngày = ….. giờ c) 2000305 m
2
= …… km
2
....... m
2
b) 5000 tạ = …… tấn d)
4
1
thế kỉ = .............năm
ĐỀ CHẴN
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3. (2 điểm). hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bằng
4
1
tuổi bà. Tính tuổi mỗi
người?
Bài 4. (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài 15m, chiều rộng bằng
3
2
chiều dài. Trung bình cứ 1m
2
vườn đó người ta thu được 10 ki-lô-gam cà chua. Hỏi
trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?
Bài 5. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(36 + 54) x 7 + 7 x 9 + 7 =
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT THANH THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG 1
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC II
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN - LỚP 4
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Điểm
Nhận xét
Phần 1: Trắc nghiệm (03đ)
Mỗi bài tập dưới đây c u trả lời A, B, C, D. Hãy chọn câu trả lời
đúng viết vào bài kiểm tra (câu 1- 6).
Câu 1. Phân số nào lớn nhất trong c phân số sau:
A.
4
3
B.
7
9
C.
24
24
D.
7
8
Câu 2. Trung bình cộng của các số: 151; 152 153 :
A. 456 B. 153 C. 152 D.151
Câu 3. Trong các số 360; 250; 108; 72. Số chia hết cho cả 2; 3; 5 9 là:
A. 360 B. 250 C. 108 D. 72
Câu 4. Biểu thức
17
19
x
55
34
-
17
19
x
21
34
kết quả là:
A.
17
19
B.
20
19
C.
30
34
D.
20
34
Câu 5. Tìm x: x + 294 = 54 x 11
A. x = 299 B. x = 300 C. x = 350 D. x = 594
Câu 6. Một hình bình hành chiều cao 3m độ dài đáy 10dm. Diện tích hình bình
hành đó là:
A. 30cm
2
B. 30dm
2
C. 300dm
2
D. 30m
2
Phần 2: Tự luận (07đ)
Bài 1. (1 điểm). Tính:
a) 15 +
=
b)
9
4
-
18
5
=
c)
x
7
5
=
d)
7
4
:
7
2
=
Bài 2. (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)
1
4
ngày = ….. giờ c) 3000405 m
2
= …… km
2
....... m
2
ĐỀ LẺ

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán trường Tiểu học Hoàng Xá, Phú Thọ năm 2018 - 2019 là đề thi định kì cuối học kì 2 cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi môn Toán lớp 4 học kỳ 2 theo Thông tư 22 bao gồm 2 đề thi, mỗi đề thi là các dạng bài tập trong tâm giúp các em nắm được cấu trúc đề thi và các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 4.

Đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2018 - 2019

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 4 môn Toán

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử Địa, Khoa học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
10 2.578
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm