Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 trường tiểu học số 2 Hoài Tân năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 MÔN TING ANH LP 3
NĂM HỌC 2018 - 2019
PART 1: LISTENING(4pts)
Question 1: Listen and tick (). (Nghe đánh dấu (√) vào ô đáp đúng) (1pt)
1. A. B.
2.
A. B.
3.
A. B.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4.
A. B.
Question 2: Listen and number.(Nghe điền số 1->4) (1pt)
Question 3: Listen and write True( T) or False (F). (Nghe viết T hay F vào ô) (1pt)
(T- đúng, F- sai)
Ex: 0.
.
T
HUE
CANTHO
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. 2.
3. 4.
Question 4: Listen and complete (Nghe điền từ vào chỗ trống)(1pt)
This is my (0) bedroom. There is a (1) _____________ in the room. There is a desk. There
are two (2) __________. There is also a TV on the(3) ______________, but there aren’t any
(4) _______________ in my bedroom.
PART 2. READING AND WRITING
Question 5: Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is
one example. (1pt)
goldfish kite sunny Ha Long Bay parrot
0/ It is not rainy. sunny
wardrobes bedroom chairs bed desk

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh trường Tiểu học số 2 Hoài Tân, Bình Định có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 trường tiểu học số 2 Hoài Tân năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 653
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm